Historische straatnamen voor Landgoed in den Houte

Burgemeester Wendy Verkleij maakte op 11 februari 2020 de straatnamen bekend voor de eerste bouwfase van Landgoed in den Houte. Het college heeft gekozen voor historische namen.

Straatnamen eerste bouwfase

De nieuwe straten en parken zijn vernoemd naar het terrein en de palviljoens:

  • Sint Bavolaan voor de hoofdontsluiting
  • Engelse Tuin voor de Engelse Tuin en de straat hieraan grenzend 
  • Sint Bavopark voor het centrale park
  • Sint Aloysiuslaan, Sint Tarcisiuslaan en Sint Janstraat voor de overige straten

Zie ook de afbeelding onderaan deze pagina.

Straten en lanen

Er is onderscheid gemaakt tussen straten en lanen. Lanen zijn langer en ruimtelijk gezien voornamere openbare ruimten. De straten zijn korter en ruimtelijk gezien onderschikt aan de lanen.

Op het terrein stonden karakteristieke palviljoens met namen van heiligen. De Sint Aloysiuslaan, de Sint Tarcisiuslaan en de Sint Janstraat zijn naar deze palviljoens vernoemd. 

Historische achtergrond

De nieuwe woonwijk ‘Landgoed in den Houte’ is gelegen op het oude terrein van de psychiatrische inrichting Sint Bavo in Noordwijkerhout. Sint Bavo is van groot belang geweest voor de ontwikkeling en de geschiedenis van het dorp Noordwijkerhout.

Overplaatsing patiënten en personeel

De overplaatsing van de patiënten uit Limburg zorgde in eerste instantie tot een groei van het aantal inwoners met 1000 personen. Zij werden begeleid door verplegend personeel. Ook waren er andere vakmensen nodig, zoals tuinlieden, schilders, timmermannen, metselaars en schoonmakers. 

Dorp binnen dorp

De Sint Bavo was eerst een dorp binnen een dorp. Met een eigen kleermakerij, schoenmakerij, kapsalon, wasserij, enzovoort. Later werden de werkzaamheden steeds meer uitbesteed. Hiervan kon de middenstand van Noordwijkerhout ook profiteren.

Verenigingsleven

Daarnaast heeft het verenigingsleven in Noordwijkerhout volop geprofiteerd. Denk aan de samenwerking met óf de oprichting van een voetbalclub, harmonie, toneelvereniging, vogelvereniging en de carnaval.

Naam Sint Bavo

Destijds is de naam Sint Bavo gekozen. Noordwijkerhout behoorde bij het bisdom Haarlem en de Congregatie van de Broeders van Liefde. De Broeders van Liefde hadden de inrichting in beheer. Zij waren oorspronkelijk afkomstig uit Gent (België). Het bisdom Haarlem en het bisdom Gent zijn door paus Paulus IV gesticht in 1559. Zij hadden als patroonheilige Sint Bavo.

Koninklijk Besluit krankzinnigengesticht

Voor 1914 was er in de provincie Zuid-Holland geen inrichting voor rooms-katholieke geesteszieken. Zij werden geplaatst in het Sint Servatiusgesticht in Venray. Patiënten waren dus ver van huis en bezoek was door grote afstand en de slechte verbindingen minimaal. Dat werkte vervreemding in de hand. In 1913 werd een contract gesloten tussen de provincie Zuid-Holland en de Congregatie van de Broeders van Liefde. Bij Koninklijk Besluit van 15 november 1913, staatsblad nr. 409, werd de oprichting van een krankzinnigengesticht goedgekeurd.

8 palviljoens

In dit besluit werd aangegeven ”dat het gesticht bestaande uit 8 paviljoenen en nodige dienstgebouwen, niet meer dan 525 krankzinnigen, uitsluitend mannen, mocht verplegen”. Dit aantal is in de loop van jaren diverse malen verhoogd. De oorspronkelijke 8 paviljoens zijn in de periode 1914 – 1920 in gebruik genomen. In 1938 en 1962 zijn er 2 paviljoens bijgebouwd. Ieder paviljoen had de naam van een heilige.