Hondenbelasting afgeschaft

Met het vaststellen van de begroting 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de afschaffing per 1 januari 2023.

Raad stemt in

In het coalitieakkoord staat dat gemeente Noordwijk van plan is de hondenbelasting af te schaffen. Dat is nu gebeurd. Met het vaststellen van de begroting 2023 begin november heeft de gemeenteraad ingestemd met deze afschaffing per 1 januari 2023. 

De opruimplicht blijft

Per 1 januari 2023 worden er dus geen aanslagen hondenbelasting meer opgelegd. De opruimplicht blijft wel van kracht.