Iepen aan Beeklaan niet door trekproef

Er zijn 12 iepen aan de Beeklaan in Noordwijk Binnen die bij nader onderzoek niet stabiel genoeg blijken te zijn. Vanaf 8 juli 2020 wordt gestart met de kap van deze bomen. Er worden nieuwe bomen herplant.

Iepen op rij bij BeeklaanNiet door trekproef door ‘zwakke enkels’

Door een stabiliteitsonderzoek of zogenaamde trekproef uit te voeren heeft de gemeente de stabiliteit van de iepen in beeld gebracht. Veel van de onderzochte iepen langs de Beeklaan hebben ondergrondse problemen. Ze hebben zeg maar ‘zwakke enkels’. Uit de trekproef is maar 1 conclusie mogelijk. De bomen zijn niet stabiel genoeg meer, waardoor de gemeente de openbare veiligheid niet meer kan garanderen. Noodkap is helaas noodzakelijk. De bomen worden met spoed verwijderd. Vanaf 8 juli aanstaande voert de gemeente dit uit. Er is gecontroleerd op nesten. Deze zijn niet aanwezig in de bomen. Een paar andere iepen ter plekken kunnen nu nog wel blijven staan. Maar het is niet uit te sluiten dat deze ook geveld moeten worden.

Iepen al langer in de gaten gehouden

Enige tijd geleden is er bij de iepen aan de Beeklaan al nader technisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is naar aanleiding van een eerdere controle. Bij deze controle werden tekenen van zogenaamde ‘uitgestelde onverenigbaarheid van de ent’ gevonden. 

Uitgestelde onverenigbaarheid van ent?

Naast zaaien en stekken kunnen bomen ook veredeld worden door een wortelstok van een goed wortelende boom onder een andere boom te ‘plakken’. Bij iepen wordt dit vaak gedaan om iepen te kweken die minder vatbaar zijn voor de iepziekte. Soms komt het voor dat dat dit veredelen of enten niet goed pakt, deze combinatie is dan niet stabiel en kan na 20 of 30 jaar leiden tot problemen. Deze bomen hebben hierdoor een verslechterde stabiliteit. We willen natuurlijk niet dat deze bomen dan tijdens een hevige storm omwaaien.

Herplanten meerdere soorten bomen

Natuurlijk worden er voor deze gevelde bomen nieuwe bomen geplant. Het plan is om meerdere soorten bomen aan te planten. De omwonenden zijn hier ook over geïnformeerd met een brief. Zij kunnen hier hun mening over geven. Ook wordt er op dit moment uitgezocht waar het hout van de stammen nog voor hergebruikt kan worden.

Vragen of ideeën

Voor meer informatie, vragen of ideeën voor het hergebruik kan contact worden opgenomen met de heer S. de Jong via het Klantcontactcentrum.