In alle kernen Jongeren op Gezond Gewicht

Goed Bezig. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het programma Jongeren op Gezond Gewicht te verlengen met 3 jaar. En om het uit te breiden naar de kernen De Zilk en Noordwijkerhout.

Programma met een gezond doel

Logo goed bezigJongeren op Gezond Gewicht is een programma dat ten doel heeft een gezonde leefomgeving te creëren waarin kinderen kunnen opgroeien. Dat gebeurt in samenwerking met onder meer ouders, scholen, sportverenigingen, en zorgpartijen. JOGG heet in Noordwijk ‘Goed Bezig Noordwijk’. 

Vele partners en vele projecten

‘Goed Bezig Noordwijk’ heeft zich de afgelopen twee jaar gericht op de oude gemeente Noordwijk. De aftrap van Goed Bezig Noordwijk was in april 2018. In bijna 2 jaar zijn er meer dan 70 verschillende acties geweest en is de naam ‘Goed Bezig’ neergezet en bekend gemaakt bij de diverse partners.

Een eerlijke evaluatie

Met ‘Goed Bezig Noordwijk’ wilde de gemeente Noordwijk preventief bijdragen aan de ontwikkeling van een gezonde leefomgeving en zorgen dat het overgewichtpercentage stabiel zou blijven. Dat is moeilijk zat. Het percentage van kinderen met een ongezond gewicht is iets toegenomen. 

Gemeenteraad aan zet

Het college stelt voor ‘Goed Bezig Noordwijk’ uit te breiden naar de kernen de Zilk en Noordwijkerhout. Ook stelt het college voor het programma te verlengen met 3 jaar. Daarvoor stelt het college  € 139.000,- beschikbaar. Het geld komt uit de reserve Sociaal Domein. Op dinsdag 18 februari 2020 buigt de gemeenteraad zich over het collegevoorstel. 

Meer vind je op de website