Jouw wensenlijstje voor Zeeburg

De inwoners van Zeeburg zijn van harte uitgenodigd om mee te denken over de vernieuwing van hun wijk. De eerste stap. Horen wat de wensen, meningen en ideeën zijn. Met een paar minuten werk zetten deelnemers de gemeente op het juiste spoor.

Start met een enquête

Eind maart viel bij de inwoners van de wijk Zeeburg een uitnodiging op de mat om mee te denken over de vernieuwing van hun wijk. Dat gaat via de bekende website Samen maken we Noordwijk. Door Corona en alle voorschriften zal dit platform de komende maanden erg belangrijk zijn.

ZeeburgVeel geld voor grondige vernieuwing

Het vernieuwen gaat over het opnieuw inrichten van straten, stoepen, parkeerplaatsen en pleintjes. Ook nodigt de gemeente de wijkbewoners uit om hun wijk zo groen en zo duurzaam mogelijk te maken. Een grondige vernieuwingsslag dus waarvoor in het investeringsplan 2021-2024 van de begroting 2021 € 3.890.000 werd opgenomen.

Wensen, ideeën en ervaringen

De modelwijk van toen is nu bijna een halve eeuw oud en kan best wel een vernieuwing gebruiken. De eerste stap. De wensenlijstjes ophalen. Voor betrokken wijkbewoners staat daarom een enquête klaar. De gemeente is benieuwd naar de mening, wensen en de ervaringen van de wijkbewoners. De gemeente gebruikt de informatie bij de plannen.

Aanmelden

“Na afloop van de vragenlijst wordt u doorgeleid naar de website ‘Samen maken we Noordwijk’. Op deze website worden in de komende tijd ontwerpen getoond en dan kunt u daarop reageren. Meld u dus vooral aan en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen!”, aldus de uitnodigingsbrief.

Blijf meedoen

De gemeente gaat in 2021 meerdere keren met de inwoners in gesprek. Er komt een online bijeenkomst om de uitkomsten van de enquête delen, ideeën voor de nieuwe inrichting laten zien en om “Van u horen hoe het ontwerp nog meer op uw wensen aan kan sluiten”. 

Zet de gemeente op het juiste spoor. Geef je mening, je wensen en ervaringen op Samen maken we Noordwijk.