Kaalslag culturele en creatieve sector bestrijden

Gewapend met een flink budget pakt gemeente Noordwijk de regie om kaalslag van de eigen culturele en creatieve sector te bestrijden. Wethouder Roberto ter Hark wil komende periode met de culturele sector acties opstellen waarmee we onze amateurkunsten en culturele instellingen steunen. Bekijk zijn oproep.

Wat zijn de acties?

Bekijk de film:

Oorzaak kaalslag

De oproep van de wethouder heeft natuurlijk alles te maken met de coronacrisis. Deze heeft ook de bloeiende Noordwijkse culturele en creatieve sector hard getroffen. De gemeente hielp waar zij kon. Om de culturele sector zoveel mogelijk te ondersteunen zijn er in 2021 en 2020 verschillende steunregelingen en projecten opgezet. Onder meer de Corona noodsteun regeling. 

Welkome steun

Met deze regelingen heeft de gemeente Noordwijk knelpunten in 2020 en 2021 zoveel mogelijk proberen te beperken. Zeer effectief was bijvoorbeeld de steun aan de Space Expo Noordwijk. Check dit bedankbericht. Ook op andere punten bood de gemeente steun. Vele instellingen kregen hulp.

Impact nog lang merkbaar

De Corona noodsteun regeling stopte echter 1 januari 2022. De effecten van corona op de culturele sector van gemeente Noordwijk stoppen echter nog niet. Daarom gaat het college nu de middelen uit de steunpakketten van het rijk voor de culturele en creatieve sector inzetten voor 2022 om de nasleep van de coronamaatregelen in te perken en de culturele basisinfrastructuur op peil te houden. 

Gemeente pakt regie

Opvallend is de actieve rol van de gemeente. Gemeente Noordwijk wil de komende periode met de culturele sector acties opstellen waarmee we onze amateurkunsten en culturele instellingen steunen. De urgentie maakt duidelijk dat de gemeente de eigen kunst en cultuur van vitaal belang acht voor de gemeente. De komende tijd dus acties om inwoners te verleiden weer lid te worden van de verenigingen en bezoekers te verleiden om weer bij ons van ons culturele aanbod te komen genieten. 

Lees meer

Lees het advies ‘Inzet middelen uit steunpakketten van het Rijk voor culturele & creatieve sector