Kansrijke winkelstraten

Waar is het wel zinvol om bij leegstand van winkels woningen te maken en waar beslist niet. De strategie is goed doordacht. Met beleid in Noordwijk en Noordwijkerhout aan de slag. Er staat immers veel op het spel.

Niet verstandig

Gemeente Noordwijk heeft in de centrumgebieden en op de Koningin Wilhelmina Boulevard mooie winkelstraten. Zaak is om deze straten te versterken en aantrekkelijk te houden voor bezoekers en inwoners. Wat de gemeente niet wil is in die gebieden winkelpanden ombouwen naar woningen, bijvoorbeeld bij leegstand. Daar moeten weer winkels komen. Dat blijkt uit een brief van het college aan de gemeenteraad. 

Neerwaartse spiraal

Het wordt namelijk moeilijk om deze gebieden aantrekkelijk te houden als de rij winkels in de winkelstraten onderbroken wordt door woningen. Door onderbreking van winkels vallen er delen van winkelstraten stil waardoor het extra lastig wordt om de randen van de winkelstraten vitaal te houden. Bovendien kunnen door nieuwe onderbrekingen ook nieuwe randen ontstaan.

Een gedragen visie 

Daarom is een van de uitgangspunten van de Retail- en Horecavisie 2021-2023 dat het niet wenselijk is om van winkelpanden in de centrumgebieden woningen te maken. De gemeente deelt dat inzicht met de ondernemers. Ze schreven aan de visie mee. De raad stelde september 2021 deze visie vast. Daarmee gaf de raad aan dat ook hij binnen de afgebakende centrumgebieden de transformatie naar woningen als bedreigend ziet.

Buiten de centrumgebieden

Buiten de centrumgebieden kan het omzetten juist heel zinvol zijn. Vooral als dit gepaard gaat met verplaatsing van winkels naar de centrumgebieden. De projectleider retail/horeca kan dus aan de slag. Onderdeel van zijn werkpakket is het saneren van winkelbestemmingen buiten de winkelcentra en het versterken van de bestaande winkelcentra. Maximale inspanning dus om onze mooie winkelstraten aantrekkelijk te houden. 

Meer lezen