Kuuroordvisie Noordwijk

Het predicaat heilzame zeebadplaats hebben we op zak. Maar tot wat voor kuuroord wil Noordwijk zich ontwikkelen? De Kuuroordvisie Noordwijk wijst de weg. Een concrete uitwerking in het uitvoeringsprogramma zit erbij. Het college heeft beide stukken naar de gemeenteraad gestuurd.

De heilzame zeebadplaats

Een eigen heilzame wellness-lijn met heilzame kruiden, duinzand  zeezout, bron- of duinwater… Gemeente Noordwijk heeft 7 oktober 2020 het predicaat heilzame zeebadplaats ontvangen van de European Spas Association. Een belangrijke volgende stap is het vaststellen van de Kuuroordvisie Noordwijk. Met die visie op zak kunnen bedrijfsleven, kennisinstellingen en de gemeente komende jaren verder gericht invulling geven aan Kuuroord Noordwijk. Zo’n eigen lijn heilzame wellness-producten is daarbij 1 van de mogelijkheden. 

Gemeenteraad aan zet

De visie is gereed. Het college van burgemeester en wethouders heeft medio december de Kuuroordvisie Noordwijk naar de gemeenteraad gestuurd. Het stuk zal eerst besproken worden in de commissie Bestuur, Middelen en Economie. Daarna zal aan de gemeenteraad gevraagd worden de Kuuroordvisie Noordwijk vast te stellen. Ook zal het college aan de raad vragen om het uitvoeringsprogramma bij de Kuuroordvisie Noordwijk voor kennisgeving aan te nemen. 

De paraplu voor doorontwikkeling - Thalasso  

De visie helpt om de keuze te maken wat voor badplaats Noordwijk wil zijn. In het kort: 100% gericht op de Thalasso-filosofie. Thalasso is het Griekse woord voor zee. Het is een methode die in vele buitenlandse kuuroorden wordt toegepast voor ontspannende, vitaliserende en cosmetische doeleinden. 

De zee

Thalasso heeft als basis de ligging dicht bij de zee en de effecten van de directe omgeving. Thalasso kan voor veel doeleinden worden ingezet. Te denken is aan versterken van het immuunsysteem, bij herstel bijvoorbeeld aan het bewegingsapparaat of hart- en vaataandoeningen. Ook is er een positief effect op de luchtwegen. Vandaar dat in de visie in het profiel de local remedy-praktijk is opgenomen. 

Het profiel en de uitwerkingen 

Het vastgestelde keuzeprofiel met daarbij een concrete uitwerking in het uitvoeringsprogramma geeft richting en focus om Noordwijk nationaal en internationaal gericht te positioneren. Dit in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, aanverwante sectoren en inwoners. Na goedkeuring van de kuuroordvisie door de raad wordt het uitvoeringsprogramma samengesteld. 

Verder lezen