Laatste tussenbericht afwikkeling brand de Schelft

De werkgroep Afwikkeling brand de Schelft is opgeheven. Hun werk zit erop. Alle dringende zaken zijn afgerond. Een laatste bericht.

Werkgroep is klaar

De werkgroep Afwikkeling brand de Schelft is opgeheven. De leden besloten dat op woensdag 10 februari 2020. De werkgroep vindt dat hun werk klaar is. Op een rij. De sloop is klaar. De acties richting de verzekeringen lopen. Er komt nog wel een onderzoek naar de vloer. Misschien moet deze ook nog eruit. Alle gebruikers van de Schelft zijn tijdelijk ondergebracht. Ze kunnen de komende periode door. De gemeente kijkt wat er nog kan met het zwembad. Na de vrieskou gaat het onderzoek door. 

Tijdelijke voorziening

Er is een plek gevonden voor een tijdelijk onderkomen. Het is een perceel van de familie Duivenvoorde. Schuin tegenover de bestaande Schelft. De gemeente denkt aan een grote hal voor sport en spel. De verenigingen kunnen de plek geschikt maken voor grote evenementen. De gemeente zoekt nog een paar zaken uit. Past het wel in het bestemmingsplan? Wat is er nodig voor een veilige verkeerssituatie? 

Concept Toekomstvisie 

De projectgroep Toekomstvisie heeft het concept Toekomstvisie voor de nieuwbouw gepresenteerd aan het college van burgemeester en wethouders. Binnenkort presenteert de projectgroep de visie aan alle grote gebruikers van de Schelft. Wethouder Sjaak van den Berg: ‘De gemeente wil met de gebruikers optrekken in ons streven om een nieuwe voorziening te maken waar onze inwoners elkaar treffen tijdens sport, carnaval en culturele activiteiten.’

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 16 februari 2021. Er is een motie ingediend. De indieners van de motie roepen het college op om “De komende maanden werk te maken van een goed participatie-traject over de toekomst van de functie van de Schelft”. Lees de motie.

Lees ook het eerdere bericht: ‘Belangrijke stappen in afwikkeling brand de Schelft’.