Landelijke Compostdag gaat niet door

De Landelijke Compostdag, die gepland stond op zaterdag 27 maart 2021, gaat dit jaar niet door. Het organiseren van een Compostdag is niet passend gezien de landelijke richtlijnen rond de coronacrisis.

Besluit genomen

Dit besluit is genomen tijdens een landelijk overleg van gemeenten, afvalinzamelaars en GFT-composteerbedrijven, georganiseerd door de overkoepelende bracheorganisatie Vereniging Afvalbedrijven. 

Dag van de moestuin

Om gedeeltelijk aan de vraag vanuit inwoners voor goede compost voor de bodem van hun (moes)tuin tegemoet te komen, zal de Dag van de Moestuin op vrijdag 2 april 2021 wel doorgaan. Hiervoor kunnen eigenaren en beheerders van moes- en volkstuincomplexen en schooltuinen gratis los gestorte MeerCompost aanvragen. Meerlanden bezorgt deze dag losse compost op locatie, zodat hiervoor geen extra mensen op de been gebracht hoeven te worden. Wel is dit een goede kans is om het bodemleven te verrijken met een goede kwaliteit MeerCompost, gemaakt van GFT en etensresten uit de regio. Houd voor informatie over het aanvragen en de spelregels rondom de Dag van de Moestuin de website en social mediakanalen van Meerlanden in de gaten.