Lekker weer sporten

Er wordt weer volop gesport in onze gemeente. Natuurlijk houden we ons daarbij aan alle maatregelen rondom corona.

Veranderende richtlijnen

Sinds eind april 2020 mag er weer gesport worden. Eerst door kinderen later door volwassenen. De regels veranderen afhankelijk van de situatie rondom de coronacrisis. Maar wat blijft is dat de gemeente bepaalt op welke manier er gesport wordt in haar gemeente. In Noordwijk werken we met ons eigen gemeentelijke sportprotocol dit protocol voldoet aan alle landelijke richtlijnen van het RIVM en de verschillende sportbonden en natuurlijk aan de noodverordening. Houd goed het nieuws van de gemeente in de gaten of neem contact op met het Sportloket bij vragen of opmerkingen.

Verenigingen aan de slag

Alle verenigingen in onze gemeente die iets doen met sport hebben dit protocol ontvangen. Op basis van het gemeentelijke protocol maken zij hun eigen protocol. Dit protocol wordt getoetst door het Sportloket. Hierin zitten vertegenwoordigers van de gemeente en Stichting Sportbedrijf

Binnen sporten

De binnensporten moeten nog even wachten. Maar inmiddels is bekend gemaakt dat zij 1 juli 2020 kunnen beginnen. Ook zij leveren al hun protocollen aan om buiten te gaan sporten. Hebben ze dat nog niet gedaan dan kan dat ook bij het Sportloket. Zie onderstaand voor de contactgegevens. De definitieve richtlijnen worden eind juni 2020 verwacht vanuit rijksoverheid. Voor het binnen sporten kunnen dus nog geen protocollen worden aangeleverd.

'Go' van het Sportloket

Elke sportvereniging/-aanbieder die georganiseerde buitensportactiviteiten wil organiseren dient een buitensportprotocol in te dienen bij het sportloket van Sportbedrijf Noordwijk via sportloket@sportbedrijfnoordwijk.nl. Het sportloket, bestaande uit voornamelijk buurtsportcoaches, fungeert in deze fase als het lokale schakelpunt en biedt u indien gewenst de nodige ondersteuning. Het buitensportprotocol dient te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en NOC*NSF. Zodra het protocol is ontvangen en gescreend op volledigheid ontvangt u een Go van het Sportloket. 

Waar moet de buitensportvereniging/-aanbieder aan voldoen?

 • De activiteiten vinden doordeweeks plaats van 9:00 uur tot maximaal 22:00 uur.
 • De activiteiten vinden in het weekend plaats van 9:00 uur tot maximaal 17:00 uur.
 • Trainingen zijn niet aansluitend op elkaar, hier zit ruim voldoende tijd tussen de eindtijd en starttijd van de training.
 • De clubaccommodatie blijft gesloten met uitzondering van de sanitaire voorzieningen.
 • Sporters komen omgekleed naar de training en douchen thuis.
 • Publiek is niet toegestaan op de trainingsvelden of aan de zijlijn.
 • De trainers en begeleiding dienen herkenbaar te zijn (clubkleding/hesje).
 • Beperk het aantal sporters per veld/baan om voldoende afstand te creëren tussen de teams en de trainers/begeleiders.
 • Op de accommodatie of in de openbare ruimte is een coördinator aanwezig die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente.
 • EHBO materialen is te allen tijde beschikbaar en bij de locatie coördinator is bekend waar zich de dichts bij zijnde AED bevindt en deze mag niet achter slot en grendel zitten.
 • Corona-verantwoordelijken worden aangesteld waarvan er altijd 1 herkenbaar aanwezig is (bijv. met hesje).
 • Trainers/begeleiders houden 1,5 meter afstand tot elkaar en de sporters.

U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de sportactiviteiten conform de richtlijnen van het RIVM en NOC*NSF.

Meer informatie