Loden waterleidingen

De GGD Hollands Midden voert een voorlichtingscampagne tegen lood in drinkwater. De kans daarop is groot als je in een huis woont dat voor 1960 is gebouwd. Of bij nieuwe kranen en koppelstukken.

Sommige situaties

Het drinkwater dat door het waterleidingbedrijf wordt geleverd, is van hoge kwaliteit. Het is veilig om te drinken en het is de gezondste keuze. Alleen in sommige situaties kan te veel lood in kraanwater voorkomen. Lood kan in het drinkwater komen door loden leidingen in huizen gebouwd voor 1960. Uit loden waterleidingen kunnen hele kleine looddeeltjes loskomen en zo in het drinkwater terechtkomen. Ook bij nieuwe kranen en koppelstukken van nieuwe leidingen kan tijdelijk een kleine hoeveelheid lood in het water terechtkomen.

Volg de gebruiksadviezen

Omdat lood ongezond is voor jonge kinderen, adviseert de GGD loden leidingen te vervangen. Zolang loden leidingen niet zijn vervangen, adviseert de GGD gebruiksadviezen op te volgen. Ook voor nieuwe leidingen en kranen geeft de GGD gebruiksadviezen. Die luiden: 
•    Bij een nieuwe kraan: laat de kraan bij elk gebruik voor consumptie eerst 10 seconden doorlopen.
•    Bij nieuwe waterleidingen: laat de kraan eerst 2 minuten doorlopen als  de leiding lang (ongeveer 8 uur) niet is gebruikt. 

Voor zowel nieuwe kranen als nieuwe leidingen geldt dat na 3 maanden het lood nagenoeg verdwenen is. Het drinkwater uit de kraan en leidingen is daarna zonder doorspoelen voor iedereen te gebruiken. 

Voorlichting door GGD

Op  de website van de GGD Hollands Midden staat meer informatie over lood in kraanwater en een actueel overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden. Met vragen over lood en gezondheid kunt u contact opnemen met  team Medische Milieukunde via telefoonnummer 088- 308 3381 of via mmk@ggdhm.nl.