Massastudie Gat van Palace en plek bij Prominent Inn

Het repareren van het bestemmingsplan Zeewaardig gaat zijn 3e fase in. Deze stap start met het uitvoeren van een stedenbouwkundige massastudie. Het Gat van Palace en de plek achter het Prominent Inn worden bestudeerd.

Voor het bestemmingsplan Massastudie Gat van Palace en Prominent Inn

Gemeente Noordwijk laat een stedenbouwkundige massastudie uitvoeren bij het Gat van Palace in Noordwijk aan Zee. Zo heeft het college aan de gemeenteraad laten weten. Ook wordt er gekeken naar de locatie achter Prominent Inn. Dat naast het ‘gat’ ligt. De stedenbouwkundige massastudie wordt gemaakt voor een nieuw bestemmingsplan. Op basis van de uitkomsten van deze studie zal het bestemmingsplan Zeewaardig Correcte fase 3 vorm kunnen krijgen. 

De visie op de locaties

De studie is nodig. Het college: “In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient op deze locaties dus goed gemotiveerd te worden welke functies al dan niet met bebouwing er wenselijk en ruimtelijk aanvaardbaar zijn. Kortom: er dient een visie te zijn op deze locaties, zowel qua functies als qua bebouwingsmassa. De hoeveelheid bebouwing zou kunnen variëren van niets tot die uit het huidige bestemmingsplan.”

Zorgvuldigheid voorop

Nadat er fouten waren geconstateerd in het toenmalig geactualiseerde bestemmingsplan, heeft de gemeenteraad van toenmalige gemeente Noordwijk op 21 september 2017 besloten het bestemmingsplan Zeewaardig te repareren. Na de fusie pakte de nieuwe gemeente hier op door. Fase 1 is inmiddels afgerond en fase 2 is inmiddels ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Fase 3 is gestart. Het is nog niet bekend wanneer de stedenbouwkundige massastudie klaar is. Het kan we even duren. Want de gemeente stelt zorgvuldigheid boven snelheid. Begrijpelijkerwijs. 

Lees de collegebrief: ‘Bestemmingsplan Zeewaardig Correctie fase 3’.