Meer vervoersmogelijkheden voor ouderen

Het college wil de mobiliteit van met name de oudere inwoners versterken. TukTuk’s, Automaatje en een vlekkeloze service van de regiotaxi. Binnenkort buigt de raad zich over het voorstel.

Vergrijzing 

Ook in de gemeente Noordwijk zorgt de vergrijzing zorgt voor een toename van ouderen met een mobiliteitsbeperking. Tegelijkertijd wonen ouderen langer zelfstandig thuis. Op allerlei manieren worden ze ondersteund om mee te doen met de samenleving.

Sociaal isolement

De gemeente en de sector onderkennen dat een mobiliteitsbeperking kan leiden tot sociaal isolement. Daarover is uitvoerig overlegd. Partijen waarmee de gemeente sprak waren onder meer: met de zorgaanbieders Topaz, Marente, Groot Hoogwaak, Activite, het Raamwerk, ’s Heerenloo (Reuring) en GGZ Rivierduinen.

Bestaande pilot uitbouwen

Tegen die achtergrond komt het college met een plan. Allereerst wil het investeren in een elektrische vervoersvoorziening met hulp van vrijwillige chauffeurs. Een bestaande pilot wordt uitgebouwd. Het gaat daarbij om TukTuks. De gemeente pakt dit op met zorginstellingen en ondernemers. Het voorstel is om hiervoor een budget ter beschikking te stellen van € 60.000,- uit de reserve Sociaal Domein ter uitvoering van het project TukTuk-vervoer.

Automaatje starten

Op de tweede plaats wil het college starten met het concept Automaatje waarbij vrijwilligers met hun eigen vervoersmiddel gekoppeld worden aan mensen met een vervoersbehoefte. Het voorstel is om een budget ter beschikking te stellen van € 80.000 uit de reserve Sociaal Domein ter uitvoering van het project Automaatje. Dit is een nieuwe pilot. 

Regiotaxi 

Daarnaast worden de beleidsregels voor het vervoer met de Regiotaxi voor alle kernen gelijk en stuurt de gemeente op kwaliteitsverbetering bij de Regiotaxi. Het college is van plan scherp toe te zien op van de prestaties van de Regiotaxi. 

Lees het voorstel waarmee het college richting de raad gaat: ‘Lokaal vervoer met vrijwilligers’.