Met elkaar de coronacrisis overbruggen

Luisteren. Aanpakken. Ondersteunen. Gemeente Noordwijk werkt intensief samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties om de coronacrisis te overbruggen. Dat is ook de komende periode topprioriteit.

Hartenkreet

Burgemeester Wendy Verkleij raakte een snaar met haar laatste bericht over de situatie waarin gemeente Noordwijk zich bevindt. We zijn een jaar verder. Het duurt te lang. Ons geduld raakt op. Ook mijn geduld, schreef ze. We slaan ons erdoorheen. Laten we met elkaar nog even de schouders eronder zetten. Lees het burgemeestersbericht.

Werkwijze 

Infographic

Klik hier voor een grote afbeelding van de infograhic (pdf).

Tekst infographic

Met elkaar de coronacrisis overbruggen

Het Rijk doet veel. Toch heeft gemeente Noordwijk zo’n € 3,5 miljoen uit eigen middelen beschikbaar gesteld voor lokale ondersteuning, initiatieven en acties. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen en gemeente werken intensief samen om de coronacrisis door te komen. Met elkaar vinden we onze weg in deze moeilijke tijd. Hieronder een kort overzicht van wat de gemeente doet.

Luisteren    

Wie kunnen we helpen?
De coronacrisis raakt ons allemaal. Gemeente Noordwijk probeert binnen de mogelijkheden die we hebben onze bedrijven, inwoners en organisaties zo goed mogelijk te helpen. Overbruggen begint met luisteren.

Luisteren naar de samenleving. Hoe gaat het? Waar loop je tegenaan?

 • Ondernemers
 • Zorg
 • Inwoners
 • Sociale partners
 • Vereniging
 • Maatschappelijke organisaties

Aanpakken    

Wat kunnen we doen?

Gemeente Noordwijk verbindt de netwerkpartijen:
inwoners, ondernemers, sociale partners, maatschappelijke organisaties, zorgsector en de verenigingen. Samen zoeken naar aanpakken. Wat kan wel?

Met elkaar aanpakken bedenken zoals:

 • Digitaal carnaval
 • Zomeractiviteiten Summer Breeze
 • Deurhanger voor hulp
 • Escape rooms voor jeugd met oud en nieuw
 • Huisbezoek van 70-jarigen Automaatje en
 • Wegwijzer Leef Mee
 • Uitbreiding terrassen Tijdelijke paviljoens
 • op het strand laten staan
 • En er komt meer, gericht op Noordwijk Open Up

Benieuwd naar wat de ideeën zijn?
Check het overzicht Aanpakken en Doorpakken op noordwijk.nl/overbruggencorona

Ondersteunen

Waarbij kunnen we helpen?

Er is € 2.000.000 beschikbaar voor ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen die in de problemen zijn gekomen.

Fondsen
Verordening Corona Noodfonds gemeente Noordwijk 2020-2021: € 1.000.000
Verordening Corona Noodfonds Ondernemers Noordwijk 2021: € 1.000.000

Budget kleine initiatieven
Kleine initiatieven: € 60.000

Budget voor initiatieven die zich richten op de uitstraling van de gemeente Noordwijk
Uitvoeringsbudget corona: € 500.000

Sturen met belasting en compensatie*

 • Geen precariobelasting voor terrassen en uitstallingen in 2021: € 76.000
 • Compensatie voor derving huurinkomsten maatschappelijke basisvoorzieningen op
 • gebied van sport, welzijn en cultuur: € 889.975
 • Compensatie voor derving huurinkomsten voor exploitanten van sportvoorzieningen
 • in 2020: € 161.935
 • Uitstel betaling bedrijveninvesteringszones
 • Uitstel OZB voor niet-woningen

* Besparingen voor ondernemers, verenigingen en organisaties en hoeveel geld daarmee gemoeid is.

Meer weten?

Kijk op noordwijk.nl/overbruggencorona of neem contact op met het Klantcontactcentrum via het telefoonnummer (071) 36 60 000. Wij zorgen ervoor dat je met de juiste persoon in contact wordt gebracht.

De aanpak van de gemeente bestaat uit luisteren, aanpakken en ondersteunen. Voor dat laatste heeft de gemeente miljoenen euro’s uit eigen middelen beschikbaar gesteld. De infographic maakt het duidelijk wat er allemaal in stelling is gebracht.

Noordwijk OpenUp

Met elkaar de schouders eronder zetten. Dat gebeurt ook de komende periode. De gemeente werkt samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen. Aanpakken en doorpakken. De gemeente heeft een overzicht gemaakt van de acties die zijn uitgevoerd en acties die worden voorbereid. Bekijk het overzicht Aanpakken en Doorpakken.

Meer informatie

Bekijk het overzicht van mogelijkheden voor ondersteuning en genomen maatregelen.