Moeilijk kiezen voor de Zonnekant

Het snippergroen huren, kopen of teruggeven. Het blijkt voor de inwoners van de Zonnekant in de kern Noordwijk Binnen lastig kiezen. Ondanks het mooie aanbod van de gemeente. Toch vraagt de gemeente de Zonnekant om voor 1 maart 2020 hun keuze bekend te maken.

Naar tevredenheid 

Het meerjarenproject Snippergroen is een succesvol project voor de gemeente Noordwijk. In de afgelopen jaren zijn in samenspraak met zo’n 750 inwoners afspraken gemaakt over de grond. Snippergroen werd gekocht, gehuurd of teruggegeven aan de gemeente. Gemeente en inwoners hebben naar tevredenheid hun gebruik van grond van de gemeenschap geregeld. Op eenzelfde manier. Een belangrijk doel is bereikt. Het is voor gemeente en inwoners voor eens en altijd duidelijk wat gemeentegrond is en wat niet meer. Het project bevindt zich momenteel in de laatste fase. De verwachting is dat het project medio 2020 kan worden afgerond. Dan zullen de totale kosten en opbrengsten aan de raad worden gepresenteerd.

Het aanbod aan de Zonnekant-bewoners

Begin jaren ’80 hebben de bewoners aan de Zonnekant een gebruikersovereenkomst gesloten met de gemeente. Dit betrof gemeentegrond achter de woning. Op die plek grotendeels aflopend naar de sloot. Om gebruik te kunnen maken van de grond hebben bewoners geïnvesteerd om de strook grond op te hogen. De gemeente doet deze bewoners een tegemoetkoming in deze kosten voor een deel van de te verkopen grond. Deze situatie is specifiek, uitzonderlijk en komt verder nergens in de gemeente voor. Verder wordt de huurprijs opgebouwd in een periode van vijf jaar naar de vaste, marktconforme huurprijs en zijn er gunstige voorwaarden geregeld om de koop notarieel vast te leggen. Een aantal bewoners is al akkoord gegaan met deze voorwaarden. Er is inmiddels een aantal koop- en huurovereenkomsten voor de grond afgesloten.

Gelijke monniken gelijke kappen

Hiermee is de gemeente de bewoners aan de Zonnekant in het redelijke tegemoet gekomen. Andere mogelijkheden, zoals een gebruikersovereenkomst, zijn binnen het project niet mogelijk. Dat komt omdat het over een meerjarenproject gaat waarbij de gemeente vanuit een vast kader opereert. In verband met de rechtsgelijkheid moet en wil de gemeente alle bewoners op dezelfde manier behandelen. Bovendien is het binnen het project Snippergroen nooit de bedoeling geweest om alle eventuele door de bewoners gemaakte kosten te vergoeden.

Afronden

Het project Snippergroen startte december 2017 aan de Zonnekant. Nu, iets meer dan 2 jaar verder, is het de tijd om het af te ronden, vindt het college. In het laatste rondje communicatie vraagt de advocaat de straat om voor 1 maart 2020 de keuze bekend te maken. Anders wordt het gebruik door de gemeente genormaliseerd. Het snippergroen wordt dan weer inricht als gemeentegrond. De schriftelijke raadsvragen erover zijn inmiddels door het college beantwoord. Wethouder Sjaak van den Berg: “Ik begrijp dat de Zonnekant opkomt voor zijn belangen. Daarom heb ik het dossier nog eens goed doorgenomen. We hebben als lokale overheid in het redelijke gehandeld op alle aspecten van dit project. Ik kan niet anders dan hen aansporen om een keuze te maken. Ons alleszins redelijke aanbod staat nog steeds.”