Nameting herinrichting Victoriberg

In 2018 en 2019 is een deel van de Victoriberg in Noordwijkerhout opnieuw ingericht. De gemeente evalueert nu de effecten van deze nieuwe inrichting met snelheidsmetingen en met een enquête.

Vragenlijst

De enquête is bestemd voor personen die 10 jaar of ouder zijn en die bekend zijn met dit deel van de Victoriberg (rotonde Schulpweg tot Kerkeland). 

Maakt u als voetganger, fietser of automobilist gebruik van de Victoriberg? Vult u dan de vragenlijst in. Invullen kan tot 28 oktober.

Voormeting

In maart 2018 is een voormeting uitgevoerd. Daarin is gevraagd naar de ervaringen met de Victoriberg vóór de herinrichting. Deze enquête is de nameting. Daarin wordt gevraagd naar uw mening over de nieuwe situatie van de Victoriberg. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau KeuzeWeg in opdracht van de gemeente Noordwijk.