Nieuwbouw op locatie ‘Zilveren Kruis’

Er komt steeds meer zicht op wat er op locatie ‘Zilveren Kruis’ aan nieuwbouw komt te staan. Het gaat om 160 appartementen aan de entree van Noordwijk Binnen. Het college heeft de raad over de stand van zaken geïnformeerd.

Prominente zichtlocatie

Het witte kantoorgebouw aan de van de Mortelstraat - Gooweg kun je niet missen als je Noordwijk in of uit rijdt. Het staat bekend als locatie ‘Zilveren Kruis’. Al is de verzekeraar al jaren geleden er uitgetrokken en is de naam verdwenen.  

Opstelling gemeente

Syntrus Achmea Real Estate heeft voor deze ontwikkeling een principeverzoek ingediend om op de plek nieuwbouw te bouwen. Gemeente Noordwijk heeft besloten om hieraan in principe onder voorwaarden medewerking te verlenen. Maar er zijn wel een paar punten die alle aandacht verdienen, zoals de veiligheid voor toekomstige huurders die de drukke Gooweg moeten oversteken om bij de parkeerplekken te komen. 

Woningprogramma

Het college heeft de gemeenteraad over stand van zaken geïnformeerd. De brief geeft zicht op wat er in het verschiet ligt. Daarin staat wat Syntrus Achmea Real Estate voor ogen staat. Hun voorstel: 160 appartementen met de volgende verdeling: 
-30% sociaal (25% huur/5% koop) 
-20% middeldure huur 
-50% vrije sectorhuur.

Sociale koop omzetten naar sociale huur

Het college schrijft: “Aan het voorstel willen wij medewerking verlenen en we ondersteunen de optie om de 5% sociale koop om te zetten naar sociale huur. In de eerste plaats omdat dit recht doet aan de woonvisie die medio februari 2021 is vastgesteld. In de tweede plaats omdat deze 5% in het geval van sociale huur langer voor de doelgroep behouden blijft, namelijk 20 jaar in plaats van 10 jaar bij sociale koop”.

Meer lezen

Lees ook de collegebrief aan de gemeenteraad ‘Stand van zaken herontwikkeling locatie Zilveren Kruis’.