Nieuwe subsidieregels, nieuwe subsidiemogelijkheden

De gemeente Noordwijk heeft recent alle subsidieregels gewijzigd. Dit biedt (nieuwe) subsidiemogelijkheden op het gebied van sport, cultuur, evenementen, initiatieven in de wijk en jeugd.

Wie kan subsidie aanvragen? 

Een subsidie is een (tijdelijke) bijdrage van de gemeente aan activiteiten die bijdragen aan het gemeentelijk beleid en die zonder een subsidie niet uitgevoerd kunnen worden. Inwoners van de gemeente en organisaties, verenigingen en instellingen kunnen een subsidie aanvragen bij de gemeente. 

Voorwaarden

Je vindt een overzicht met de subsidiemogelijkheden op noordwijk.nl/subsidies Hier staan ook de nieuwe subsidie(beleids)regels met hierin alle voorwaarden. 

Aanvraag

Vraag online subsidie aan. Organisaties, instellingen en verenigingen die een subsidie aanvragen, hebben hiervoor e-herkenning nodig. Inwoners maken gebruik van DigiD.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.