Nog subsidie voor themajaar 2019 Cultuur Verbindt beschikbaar

Dit jaar staat het thema Cultuur Verbindt centraal in de nieuwe gemeente Noordwijk. Het hele jaar door wordt op verschillende momenten aandacht besteed aan cultuur.

Onderlinge verbinding versterken

Met de subsidieregeling ‘themajaar 2019 Cultuur verbindt’ wil de gemeente Noordwijk de onderlinge verbinding en de maatschappelijke betrokkenheid tussen inwoners, verenigingen, stichtingen en bedrijven versterken. 

16 culturele evenementen

De gemeente ondersteunt tot nu toe 16 culturele evenementen, initiatieven en projecten van diverse organisaties uit de gemeente Noordwijk. Wij verwachten dat het maximaal beschikbare budget, het subsidieplafond, op korte termijn wordt bereikt. Heeft u ook een mooi initiatief? Dien uw subsidieaanvraag dan zo snel mogelijk in, want OP=OP. 

Meer informatie

Op de pagina subsidie themjaar 2019 Cultuur Verbindt vindt u meer informatie over het aanvragen van subsidie.

Heeft u vragen over het themajaar? Dan kunt u contact opnemen met Natascha van der Wal, projectleider themajaar Cultuur Verbindt, T (071) 36 60 000 of via gemeente@noordwijk.nl.

Uitgelicht