Noodverordening VRHM Coronavirus

Op 13 maart 2020 tekende de Voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden de Noodverordening COVID-19.

Inwerkingtreding

De inwerkingtreding van de noodverordening is op zaterdag 14 maart 2020 om 20.00 uur en geldt tot en met dinsdag 31 maart 2020.

Deze noodverordening is ook van kracht in de gemeente Noordwijk. Samen met de Veiligheidsregio werkt de gemeente aan het indammen van Corona.