Noordwijk wil investeren voor duurzame ontwikkelingen

De gemeente Noordwijk wil voor miljoenen euro’s gaan investeren in Alliander en Meerlanden. Voor het betalen van een deel van hun duurzame ontwikkelingen. Zo levert de gemeente Noordwijk een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en de circulaire economie. Om de klimaatdoelen te halen.

8 miljoen euro

De gemeente Noordwijk is aandeelhouder van Alliander NV en Meerlanden Holding NV. De gemeente wil 4,5 miljoen euro investeren in Alliander. Van Meerlanden koopt de gemeente voor 3,5 miljoen euro aan aandelen. 

Risico gering

Volgens het college is het risico gering. Alliander en Meerlanden zijn financieel solide bedrijven. De kapitaalverstrekking van 8 miljoen in deze bedrijven leidt tot een hogere schuldenlast van de gemeente. Maar heeft ook voordelen. De gemeente ontvangt een aantrekkelijke rente en dividend. Hierdoor nemen de inkomsten van de gemeente toe. En de kapitaalstructuur van Alliander en Meerlanden wordt versterkt. Daarnaast zien aandeelhouders die niet meedoen hun aandelen minder waard worden. Dit leidt dan tot een lager winstaandeel.  

Gemeenteraad

Het college is bevoegd om kapitaal te verstrekken. Maar het college heeft nog geen definitief besluit genomen. Dat neemt het college na het informeren van de gemeenteraad hierover. En na de ontvangst van eventuele wensen en bedenkingen van de raad. 

Alliander

Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn. Hierdoor is de vraag naar elektriciteit enorm gegroeid. Ook leveren windmolens, zonneparken en zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven veel energie aan het elektriciteitsnet. De capaciteit van de elektriciteitsnetten moeten daarvoor worden vergroot. Hiervoor heeft netwerkbedrijf Alliander de komende jaren veel geld nodig. Daarom heeft Alliander zijn aandeelhouders benaderd met het verzoek om een investering te doen. Het college wil aan dit verzoek voldoen en wil in Alliander 4,5 miljoen euro investeren.

Meerlanden

Het afval- en grondstoffenbedrijf Meerlanden verzorgt voor de gemeente Noordwijk de inzameling van huishoudelijk afval. Meerlanden wil een onderscheidende positie innemen als regionaal circulair bedrijf. Daarvoor wil Meerlanden duurzaamheidsdoelstellingen realiseren in de regio. Naar een economie zonder afval in 2050. Waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen. Meerlanden heeft hiervoor extra kapitaal nodig. Het college is als aandeelhouder bereid om 3,5 miljoen extra kapitaal te steken in Meerlanden. Dit gebeurt in de vorm van aandelen. Noordwijk versterkt hiermee haar aandeel in Meerlanden passend bij het inwonertal van de gemeente.