Ondertekening overeenkomsten bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Op donderdag 12 september 2019 vond de ondertekening plaats van de uitvoeringsovereenkomsten bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het gemeentehuis. Wethouder Roberto ter Hark zette samen met voorzitter Maarten van den Berg van de Stichting BIZ Aan Zee en voorzitter Huibert van der Bent van de Stichting BIZ Noordwijk Binnen zijn handtekening.

drie mannen aan een tafel ondertekenen overeenkomst

Vernieuwingen winkelkernen 

Nadat duidelijk werd dat er geen gemeentebreed ondernemersfonds in Noordwijk komt, werd door iedere winkeliersvereniging afzonderlijk de mogelijkheid van een BIZ onderzocht en voorgesteld. Een BIZ is een afgebakend gebied, bijvoorbeeld een winkelgebied of een bedrijventerrein, waarin ondernemers investeringen kunnen doen die de leefbaarheid en veiligheid in hun bedrijfsomgeving bevorderen. 

Er is afgesproken dat de gemeente de heffingen int onder de ondernemers, indien aan de voorwaarden van de formele draagvlakmeting wordt voldaan, en de opbrengst jaarlijks als subsidie beschikbaar stelt aan de Stichtingen BIZ Noordwijk Aan Zee en BIZ Noordwijk Binnen.

Algemene en gezamenlijke belang 

Het geld mag alleen worden gebruikt voor het algemene en gezamenlijke belang van de ondernemers. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het verbeteren van de aankleding van een gebied, bewegwijzering, verlichting of (brand)veiligheid. Ook het organiseren van evenementen om bezoek aan het gebied te verhogen valt hieronder. 
 
Het BIZ levert zo een positieve bijdrage aan het lokale leefklimaat, iets waar ondernemers en de gemeente beiden belang bij hebben. Samen houden zij de winkelgebieden vitaal en aantrekkelijk. 

Gemeenteraad moet goedkeuring geven

De voorstellen voor het instellen van een BIZ voor de winkelgebieden Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen zijn naar de gemeenteraad gestuurd. Zij moet nog instemmen met de plannen. Het onderwerp staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 oktober 2019. 

Draagvlakmeting 

Als de raad het voorstel heeft vastgesteld vindt tussen 16 oktober en 13 november 2019 een formele draagvlakmeting plaats. Deze wordt georganiseerd door de gemeente. 
 
Iedere eigenaar en iedere gebruiker van een niet-woning in het BIZ-gebied krijgt hiervoor een stembiljet en kan één stem per niet-woning uitbrengen. Als ten minste twee derde zich positief heeft uitgesproken (bij een opkomt van 50% of meer), treedt de BIZ in werking per 1-1-2020.