Ontwikkeling Herenweg 80 Noordwijkerhout

Het karakteristieke verleden behouden én de locatie een toekomst geven. Het college heeft de volgende stap gezet om de ontwikkeling Herenweg 80 in Noordwijkerhout mogelijk te maken. Wat zijn de plannen met het perceeltje aan de rand van het mooie dorp?

Onopvallend 

Herenweg 80 – Noordwijkerhout. Je rijdt er zo aan voorbij. Toch zijn de grootste plannen voor deze ietwat verborgen locatie een stuk minder onopvallend. 

BehoudenVoorgevel

In vogelvlucht. Hier wil men de bollenschuur ombouwen tot 8 wooneenheden, waarbij de mooie, karakteristieke gevel van de schuur gerestaureerd wordt. Deze wooneenheden zijn onder meer voor de huisvesting van starters, 1-persoonshuishoudens, arbeidsmigranten of statushouders. Hier rechts: de gerenoveerde gevel. 

Bed & Bulbs

Ook wil men er nieuwbouw neerzetten. Een Bed & Bulbs. Dat is natuurlijk met een dikke knipoog naar de bekende Bed & Breakfast-voorzieningen. Er wordt verwezen naar onze bollencultuur. En terecht gezien de rol die de schuur ooit had. Die bollentijd is voorbij. Nu gaat het om een overnachtingsaccommodatie. Een toeristisch kortdurend verblijf met het serveren van een ontbijt. 

Voorbereidende fase is voorbij

Nu alle grondige toetsen, aanvullende onderzoeken en voorbereidingen zijn afgerond is het tijd voor een volgende stap om de ontwikkeling mogelijk te maken. Het college heeft laten weten mee te werken aan de gevraagde omgevingsvergunning die nodig om de ontwikkeling mogelijk te maken. Juridisch-procedureel moet het allemaal kloppen. 

Voorleggen aan de gemeenteraadNieuwe B en B

Het college vraagt nu aan de raad om groen licht te geven voor dit besluit. Tevens vraagt het college aan de raad om de weg vrij te maken voor de verdere procedures. Daarmee heeft een oud plan de wind in de zeilen gekregen. Het is nog even wachten hoe het de komende maanden gaat. Als er tijdens de inzagetermijn geen zienswijzen worden ingebracht, dan is er geen dringende reden meer om de definitieve verklaring van geen bedenkingen aan uw raad ter vaststelling voor te leggen, aldus het college. 

Lees ook het raadsvoorstel ‘Herbestemming bollenschuur Herenweg 80’. 

Bekijk de tekening ‘Nieuwe situatie’. 

Bekijk de ontwerpen voor de historische gevel en de nieuwbouwwooneenheden.

Bekijk het ontwerp van de nieuwe bed and breakfastvoorziening