Ontwikkeling Space Campus Noordwijk

Space is een economisch speerpunt van de gemeente Noordwijk. De raad werd onlangs bijgepraat over 1 van de paradepaardjes. De Space Campus. Werk aan de winkel om de fysieke en virtuele community op te bouwen.

Gemeenteraad geïnformeerd

Esther Peters, directeur van de Stichting Space Campus, heeft de gemeenteraad van Noordwijk begin juli 2020 bijgepraat over de ontwikkelingen. Zij gaf richting aan de gewenste ontwikkeling en schetste de manier waarop het einddoel kan worden bereikt.

Stappen zetten

Het is een verhelderende toelichting die kwam na de collegebrief. Noordwijk wil graag dat er stappen worden gezet in de ontwikkeling van de campus, zo bleek uit de brief. De gemeente is 1 van de partijen die het initiatief draagt. 

Klein beginnen – Groots eindigen

Mevrouw Peters schetste een gefaseerde ontwikkeling. Waarbij er klein begonnen wordt. Organische groei. Laagdrempelig. Modulair en flexibel. Virtuele communitybuilding – het bouwen van een online gemeenschap – is daarbij net zo belangrijk als het fysiek opbouwen van de campus. 

SpacecampusEen echte campus voor het Nederlandse space cluster

Daarna komt het aan op uitbouwen en doorontwikkelen tot een nationale en internationale ontmoetingsplek voor de space sector, zowel fysiek als virtueel. Met uitmuntende en inspirerende ontmoetingsplekken. Een locatie voor open innovatie. Op deze plek vindt in nauwe samenwerking met het Zuid-Hollandse ruimtevaartcluster onderzoek, onderwijs, test en ontwikkeling en nieuwe bedrijvigheid plaats. Hier vind je een goed voorbeeld van de gewenste waardecreatie.

Business case 

Het is heel mooi om te zien hoe complex het project is en wat er allemaal bij komt kijken om de droom te verwezenlijken. Hoe de campus is verknoopt met de Nederlandse ambitie om het Nederlandse spacecluster te versterken. Het verder uitbouwen –fysiek en virtueel- daar komt het nu op aan. Het zou zo maar een van de meest interessante business cases kunnen worden van de komende jaren. 

Interesse? Geef je op voor de nieuwsbrief

Bekijk ook de presentatie van Esther Peters, directeur van de Stichting Space Campus Noordwijk, aan de gemeenteraadsleden. ‘Space Campus Noordwijk’.