Overstroming sporthal

Een week na de overstroming van de gloednieuwe sporthal aan de Lage Weg en de bijbehorende kleedkamers geven Gemeente Noordwijk en Sportbedrijf Noordwijk een korte stand van zaken.

Een ramp

De sporthal op het gemeentelijk sportpark aan de Lageweg is door een lekkage getroffen. Vanuit de technische ruimte stroomde een week geleden een enorm hoeveelheid water de gloednieuwe sporthal én de bijbehorende kleedkamers. De brief aan de gemeenteraad was duidelijk over de gevolgen.

In stelling brengen

De 1e inspanningen zijn erop gericht geweest om de waterschade tot een minimum te beperken. Het water is vrijdagochtend 21 oktober 2022 waar mogelijk weggepompt. Diezelfde ochtend zijn ook de gebruikers in kennis gesteld over de wateroverlast en de gevolgen daarvan. In de dagen daarna is de verzekeraar erbij gehaald. Ook is de installateur ingezet om de installatie te herstellen. 

Stand van zaken

Vooruitlopend op de aangekondigde mededelingen vanuit het Sportbedrijf Noordwijk kunnen we nu, in samenspraak met het sportbedrijf mededelen dat donderdag 27 oktober 2022 de stand als volgt is:

  • De installaties zijn inmiddels gerepareerd. De verzekeraar heeft deze donderdag 27 oktober 2022 vrijgeven voor gebruik. Vrijdag worden de installaties getest. Als deze naar behoren werken dan kan de voetbalvereniging weer warm douchen.
  • De liftschaft, die nog vochtig is, wordt op dagbasis gemonitord. Zodra deze droog en veilig is wordt deze vrijgegeven voor gebruik.
  • De verzekeraar heeft ingestemd met sloop en vervanging van de sportvloer. Deze werkzaamheden worden nu ingepland met de aannemer.  
  • Voor het onderwijs is inmiddels vervangende ruimte gevonden en voor NHC wordt door het sportbedriijf gezocht naar vervangende gymnastiekruimte (onderwijs) en trainingsruimte (NHC). 
  • Aanstaande dinsdag neemt het college hier een besluit over. Wij merken hierbij op de vervangende ruimte voor NHC vinden relatief is lastig mede vanwege het verlies van de Schelft door brand.
  • Met de betrokken verenigingen en het onderwijs hebben zowel het Sportbedrijf als de gemeente vrijwel op dagbasis contact.