Praktisch verkeersexamen voor 750 leerlingen basisscholen

De groepen 7 en 8 van de basisscholen in de dorpskernen De Zilk, Noordwijkerhout en Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee van onze gemeente leggen komende tijd een praktische verkeersexamen af.

Routes en goedgekeurde fiets

De scholen in Noordwijkerhout en De Zilk nemen op 14 en 15 april 2021 deel aan het praktisch verkeersexamen. In de kern Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee wordt het examen op 31 mei en 1 juni 2021 afgenomen. In totaal gaat het om 750 basisschoolleerlingen. Tijdens het praktisch verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen in het echte verkeer. Basisschoolkinderen doen hun verkeerservaring op in een aantal vaste routes (naar school, naar vriendjes). Ze zijn te weinig ervaren en fysiek nog niet in staat in een geheel nieuwe omgeving hun verkeerskennis toe te passen. De route van het Veilig Verkeer Nederland praktisch Verkeersexamen gaat daarom door de eigen woonomgeving van de kinderen. Voor de start worden de fietsen van de kinderen gecontroleerd. Alleen op een goedgekeurde fiets mogen zij aan het examen deelnemen. Langs de route staan (groot)ouders die aan de hand van een controlelijst beoordelen of de leerlingen goed handelen. 

VerkeersexamenNieuw digitale formulieren

Dit jaar worden de kinderen voor de eerste keer getoetst aan de hand van digitale formulieren. Zo kunnen de uitslagen direct worden afgelezen wie wel en wie niet geslaagd is. Daarnaast wordt in Noordwijk Binnen en Aan Zee een nieuwe route gefietst.

Samenwerking

Het praktische verkeersexamen wordt in samenwerking met de politie en Veilig Verkeer Nederland, afdeling Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout en de gemeente georganiseerd.