Prestatieafspraken 2022 - 2025

Sturen op de ontwikkeling van de woningmarkt in gemeente Noordwijk. Dat doen verschillende organisaties met ambitieuze Prestatieafspraken voor de jaren 2022 - 2025. Ze willen de komende jaren met elkaar veel bereiken.

Partijen

Digitale ondertekening door wethouderBegin december 2021 hebben Woonstichting Stek, Woonstichting Sint Antonius van Padua, de huurdersorganisaties Stichting Huurdersbelangen Noordwijk, Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk en gemeente Noordwijk hun handtekeningen onder de Prestatieafspraken voor de periode 2022 – 2025 gezet. Het is voor het eerst dat zij voor 4 jaar afspraken maken. Voorheen deden ze dat voor een jaar. 

We hebben elkaar hard nodig 

Wethouder Theo Alkemade zette namens de gemeente Noordwijk de handtekening onder de nieuwe Prestatieafspraken. We hebben voor het eerst met alle partijen prestatieafspraken gemaakt die gelden voor een paar jaar. Er liggen veel opgaven op ons bordje. We zijn ambitieus. Het zal veel van ons vergen om de komende resultaten te boeken die we voor ogen hebben.

Agenda voor de samenwerking

De komende vier jaar willen deze organisatie gezamenlijk optrekken. Ze willen veel bereiken. Ze werken samen:

  • bij de groei van het aantal sociale huurwoningen;
  • het verduurzamen van bestaand bezit;
  • de opvang van kwetsbaren in wijken en buurten en
  • het leggen van een accent op doorstroming en maatwerk voor bijzondere doelgroepen.

Lees meer

Verder lezen? Hier vind je de Prestatieafspraken 2022 - 2025.

Een van belangrijke uitdagingen is het verduurzamen van de woningen in gemeente Noordwijk. Een nieuw visiedocument geeft aan op welke manier we in Noordwijk de overgangsperiode zullen doormaken. 

Lees hier het recente webbericht Transitievisie warmte en lokale energiestrategie.

Foto: Woonstichting Stek - Wethouder Theo Alkemade (full screen) en Stek Directeur Hans Al rechts.