Project Snippergroen in Noordwijkerhout en De Zilk

Verkoop van snippergroen is ook gestart in Noordwijkerhout en De Zilk. Bewoners die met hun huis of tuin grenzen aan een stukje gemeentegrond kunnen dit als ‘snippergroen’ kopen en naar wens inrichten.

Grondgebruik samen regelen

Het doel van dit succesvolle project is het regelen van het grondgebruik. Dit doen we samen met de bewoners. De gebruiker van de grond is straks ook de eigenaar. Dat geeft duidelijkheid en gaat een ongelijke behandeling tegen. 

Wijk voor wijk 

Voor dit project is het snippergroen in de gemeente in kaart gebracht. De aanpak is wijk voor wijk en kern voor kern. In een aantal wijken en kernen binnen Noordwijk is het project al uitgevoerd en met succes afgerond. 

Koopwens  

De bewoners die het aangaat, hebben een brief ontvangen met uitleg. Zij kunnen hun koopwens kenbaar maken bij de gemeente. Het maakt niet uit of ze de gemeentegrond al actief in gebruik hebben of niet. 

Aanvraag eerst getoetst 

Bewoners met een koopwens maken dit kenbaar bij de gemeente. Vervolgens wordt getoetst of de grond uitgeefbaar is. Soms zijn er zwaarwegende redenen om de grond in gemeentebezit te houden. Omdat er kabels en leidingen liggen of de verkeersveiligheid in het geding is.

Als de grond wel uitgeefbaar is, worden er afspraken gemaakt. De bewoner ontvangt een verkoopvoorstel. Als beide partijen akkoord gaan, is de koop rond. De gemeente regelt de grondoverdracht met de notaris.

Aanvraag indienen

Bewoners die snippergroen willen kopen, kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente.  

Vragen

Voor vragen over het project Snippergroen kunt u contact opnemen met het projectteam.