Psychologische gevolgen van de coronacrisis

De meest recente bijeenkomst van de Brede maatschappelijke alliantie stond in het teken van de psychologische gevolgen van de coronacrisis in onze gemeente. Er worden directe aanpakken ontwikkeld gericht op ‘eenzaamheid jongeren’ en ‘fit blijven’ en ‘rouwverwerking’

Het welzijn van inwoners uit de gemeente

Woensdag 28 april 2021 vond opnieuw een bijeenkomst plaats van de Brede maatschappelijke alliantie. De 4e bijeenkomst van dit jaar. Nadat vorige maand werd gesproken over de verantwoorde opening van Noordwijk, de zogenaamde Noordwijk OpenUp, stonden dit keer de psychologische en sociale gevolgen van de coronacrisis op de agenda. Kortom: het welzijn van onze inwoners. 

Perspectief huisartsen 

Vier sprekers gingen dieper in op een aantal thema’s. Zo gaf huisarts Lucia van Vliet van huisartsenpraktijk Dijkzicht in Noordwijkerhout aan waar de huisartsen de afgelopen maanden tegenaan liepen. Bijvoorbeeld ouderen die zich eenzaam voelden en de groep mensen met ernstig fysieke aandoeningen, waarvoor de dagbesteding wegviel. Hierdoor lag een sociaal isolement op de loer. 

In haar praktijk zag huisarts van Vliet ook jongvolwassen die eenzaam waren, veel minder zijn gaan bewegen en ongezonder aten. Veel volwassen met kinderen moesten de afgelopen periode teveel ballen in de lucht houden. Dit heeft geleid tot burn-outs. Dat nu de scholen weer open zijn, heeft echt geholpen. Ze gaf aan dat het belangrijk is om voor jezelf ontspanning te creëren, zodat de weegschaal niet de verkeerde kant doorslaat. 

Eenzaamheid onder jongeren bestrijden

Vervolgens was het woord aan Jolanda van Gerwe van de Stichting Join Us. Zij ging samen met Johan van Weeghel van Welzijnskwartier Noordwijk in op hun aanpak om samen met de gemeente eenzaamheid onder jongeren te doorbreken. 

In coronatijd voelde 83% van de jongeren zich eenzamer, zo gaven zij aan. Normaal gesproken kampt 8% van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar met chronische eenzaamheid, waar zij niet zelf meer uitkomen. Stichting Join Us richt zich juist op die jongeren, bijvoorbeeld door hun sociale redzaamheid en zelfbeeld te verbeteren. 

Half mei 2021 wordt in de gemeente gestart met 2 groepen bestaande uit maximaal 15 jongeren. Om de 2 weken komen de groepen fysiek bij elkaar. Jongeren uit de gemeente die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen zich online aanmelden.

Sport en bewegen en de campagne Blijf in Beweging 

Na het thema eenzaamheid, werd ‘sport en bewegen’ besproken. Fit en gezond blijven is erg belangrijk en heeft ook positieve effecten op het psychologisch welbevinden. Sandra Heijmans van het Sportbedrijf Noordwijk ging in op de campagne ‘Blijf in beweging’ en de effecten van deze campagne. Samen met veel andere organisaties in de gemeente Noordwijk wordt zo meer aandacht gegeven aan sport en bewegen. 

Binnen de campagne worden allerlei nieuwe plannen gemaakt. Zo is de maand juni 2021 bijvoorbeeld aangewezen als Fietsmaand. Het is belangrijk om de campagne zoveel mogelijk bekendheid en draagvlak te geven onder inwoners. Hiervoor is een poster gemaakt, die organisaties of inwoners zelf kunnen ophangen.

Rouwverwerking in coronatijd 

Sommige inwoners hebben ook te maken gekregen met rouw. Een familielid of kennis die ziek is geworden en is overleden aan de gevolgen van corona. Hierover sprak Linda Janmaat van Uitvaartzorg de Schelp. Rouwverwerking is een vloedgolf aan emoties, waar vroeg of laat iedereen mee te maken krijgt. In coronatijd blijkt het voor nabestaanden lastiger om het dagelijkse ritme weer op te pakken, zo gaf Linda Janmaat aan.  

Bij de aanwezigen werd de vraag voorgelegd of er een collectieve (lokale) rouwdag of rouwmoment moet komen. Ook vanuit het idee dat het rouwen en het erkennen van emoties onvolledig is geweest in de coronacrisis. Een deel van de aanwezigen was het hiermee eens. Een ander deel gaf aan meer te zien in een andersoortig (eenmalig) afsluitingsmoment, zoals een Dag van Reflectie. Ook leent 4/5 mei in 2022 zich wellicht voor de gevoelens voor herdenking en afsluiting van de coronacrisis. Na deze waardige discussie over rouwverwerking werd de bijeenkomst afgesloten. De volgende bijeenkomst is op 19 mei 2021.  

Geïnteresseerd in de alliantie?

De gemeente voert sinds het begin van de coronacrisis op deze wijze maandelijks overleg met haar maatschappelijke partners uit bijvoorbeeld het onderwijs, de cultuursector, retail, welzijn, zorg, geloof, sport, verenigingsleven, de ondernemersbranche en horeca. De maatschappelijke alliantie draagt bij aan maatschappelijk draagvlak binnen onze mooie gemeente. Bouwt jouw organisatie, bedrijf of vereniging ook actief mee aan de Noordwijkse samenleving en heb jij interesse om een keer deel te nemen aan de alliantie? Neem dan contact op via gemeente@noordwijk.nl t.a.v. Stephan Jansen (secretaris van de alliantie).