Raad maakt kennis met aanzet visie voor de toekomst

De gemeenteraad is positief over de 30 visies voor de toekomst van Noordwijk die de afgelopen maanden tot stand zijn gekomen. Groen licht om door te bouwen!

Benieuwd naar het vervolg

Noordwijk bouwt aan een visie voor de toekomst. Begin juni heeft programmamanager Simone Diegenbach de gemeenteraad bijgepraat over de vorderingen. Zij gaf uit eerste hand de gemeenteraadsleden een kijkje in de keuken. Stond uitvoerig stil bij de punten die de samenleving heeft aangedragen. Ze kon tevreden naar huis. De raad bleek overwegend positief en was benieuwd naar het vervolg.

Toekomst op de kaart gezet

De presentatie maakte één ding vooral duidelijk. Er is veel werk verzet. De afgelopen 3 maanden hebben inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokken partijen hún visie opgesteld voor de toekomst van Noordwijk. Dit heeft geresulteerd in (bijna) 20 visies. Ook de leerlingen van het Northgo hebben hun visie gemaakt. Deze 10 visies komen hier nog eens bij. Dus in totaal circa 30 visies op de Toekomst van Noordwijk.

Instemming

Het is bijna een partijpolitiekprogramma dat de samenleving de gemeenteraad aanreikt, zo leek het wel. De programmamanager nam de oogst puntsgewijs door. Zij wilde zien en horen hoe de visies vielen en wat de raad ervan vond. Wat waren punten die onverteerbaar waren? Eigenlijk werden alle punten met instemming begroet. Een positief signaal naar de teams die hieraan hebben gewerkt.

Vervolg

In juni – reacties verzamelen op het digitale platform
17 juni – webinar over de toekomstvisie in wording
Juli – Augustus – schrijven aan de visie
September – December – Ter visie legging en voorbereiden raadsbesluit

Essentieel onderdeel

Nederland en dus ook Noordwijk maakt zich op voor een enorme verandering in de samenwerking tussen overheid en inwoner. De Omgevingswet zorgt hiervoor. Deze wordt op 1 januari 2022 ingevoerd. Elke gemeente moet met zijn inwoners een visie opstellen. In de Toekomst van Noordwijk leggen inwoners vast welke punten ze belangrijk vinden en waarop de samenwerking zich moet richten.

Lees de presentatie aan de gemeenteraad. Benieuwd naar de visies? Praat je graag mee? Heb je goede ideeën voor de toekomst van Noordwijk? Bezoek de speciale projectwebsite