Regenboogpad bij Brownies & Downies

Er komt een regenboogpad bij Brownies & Downies in het centrum van Noordwijkerhout. Opvallend. Kleurrijk. Het symbool heeft bovendien een extra praktische kant: hier steken mensen over.

Motie aangenomen

Op 19 november 2019 is door de gemeenteraad een motie van Lijst Salman Noordwijk en D66 aangenomen met een verzoek om ideeën aan te leveren voor regenboogpaden in onze gemeente. Hierop heeft Brownies & Downies heeft daarop een verzoek ingediend om een regenboogpad voor deze onderneming aan te brengen.

Binnenkort aangelegd

Het verzoek is positief beoordeeld door het college. In een brief aan de gemeenteraad meldt het college dat het plan nu verder uitgewerkt wordt. Binnenkort legt een aannemer het nieuwe regenboogpad aan. De uitvoering en het onderhoud kunnen bekostigd worden uit de post Jeugdraad.

Mooi symbool met praktisch kantje

Een regenboogpad bij Brownies & Downies is gewenst nu er een terras komt aan de kant van de Witte Kerk. De medewerkers moeten veilig kunnen oversteken naar het terras. Het regenboogpad vraagt op een mooie manier aandacht aan passerende weggebruikers om extra op te letten én daarnaast ook voor het mooie concept van deze onderneming, aldus het college in zijn brief.