Resultaten uit de 1-meting over onze dienstverlening vergelijkbaar met de 0-meting

Gemeente Noordwijk heeft eind 2020 een vragenlijst uitgezet onder haar inwoners over de gemeentelijke dienstverlening. Een mooi startpunt voor de gemeente om te kijken hoe we als gemeente kunnen verbeteren naar uitstekende dienstverlening. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Eind 2021 hebben weer een vragenlijst uitgezet. Om te zien of we op de goede weg zijn.

Dezelfde vragen als de 0-meting

We vroegen je over jouw ervaringen met de diensten waarvan je in 2021 gebruik hebt gemaakt. Over jouw contactmomenten met de gemeente. En over de communicatie vanuit de gemeente. 427 inwoners vulden de vragenlijst in. Om de resultaten uit de 2 metingen goed met elkaar te kunnen vergelijken, zijn in beide metingen nagenoeg dezelfde vragen gesteld. Het cijfer van de 1-meting was vergelijkbaar met  het cijfer van de 0-meting van vorig jaar. Namelijk een 6,4 tegen een 6,5. De resultaten uit de 1-meting laten zien dat we werken aan de juiste, noodzakelijke stappen. 

Wel al aan de slag

De communicatie naar onze inwoners over dit onderzoek heeft wat langer op zich laten wachten door de gemeenteraadsverkiezingen en collegeformatie. Uiteraard is de ambtelijke organisatie wel al aan de slag gegaan met de resultaten. 

Wat hebben we afgelopen jaar gedaan?

Maar we hebben nog lang niet alle doelen behaald. Door de corona-maatregelen konden we niet alles doen. Wat we bijvoorbeeld wel deden het afgelopen jaar, is een nieuwe snelle klachtenprocedure maken. Er zijn er verbeteringen aangebracht in de afhandeling van meldingen over de openbare ruimte. En hebben we stappen ondernomen om duidelijkere brieven te schrijven naar onze inwoners.

Signalen en wensen

We blijven ons ook de komende periode inspannen richting een 8 voor onze dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en andere stakeholders. We maken hierbij gebruik van de signalen en wensen van onze klanten uit het klanttevredenheidsonderzoek. Daarom werken we in ieder geval verder aan tijdige en duidelijke communicatie. En aan onze telefonische bereikbaarheid. Ook werken we aan het tijdig beantwoorden van e-mails. 

Lees meer

Meer informatie over dienstverlening staat op onze website.