Richtlijn aantal aanwezigen uitvaarten

Het nemen van maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus bij uitvaarten is helaas ook in onze gemeente onvermijdelijk. Hiervoor worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Het RIVM heeft op 16 maart 2020 een nieuwe richtlijn bekendgemaakt over het aantal aanwezigen en de nazit bij een uitvaart.

Aantal aanwezigen

Voor de uitvaartplechtigheden en condoleancebezoeken mag het gezelschap niet groter zijn dan 30 personen. Dit is exclusief de personeelsleden die de uitvaart verzorgen. (De eerder gegeven richtlijn van het RIVM over de verwantschap met de overledenen is vervallen.)

Geen nazit

Een nazit met koffie en thee is niet toegestaan bij een uitvaart.