Samen met Stichting Join Us in actie tegen eenzaamheid onder jongeren

De gemeente gaat met Stichting Join Us, het Welzijnskwartier en de gemeente Katwijk samenwerken om eenzaamheid onder jongeren van 12 tot en met 25 jaar te doorbreken.

Van elkaar leren

Een coach van Join Us verzorgt de training en ondersteuning van jeugd- en jongerenwerkers van Welzijnskwartier. Zo kunnen zij samen met de jongeren aan de slag. Het gaat erom dat de jongeren van elkaar leren en samen activiteiten organiseren. De methode heeft als doel jongeren voldoende sociaal redzaam te maken, zodat zij hun eigen netwerk kunnen opbouwen en behouden. In mei 2021 starten de eerste 2 Join Us groepen:

  • Groep 18  tot 25 jaar: dinsdag 11 mei 2021 in X-Out in Noordwijkerhout
  • Groep 12 tot 18 jaar: maandag 17 mei 2021 in The Base in Noordwijk

Er is elke 2 weken een bijeenkomst

Voor een goede aanpak van eenzaamheid onder jongeren is het nodig om meer aandacht te hebben voor bewustwording, duidelijke informatievoorziening en laagdrempelig signaleren. Verder is het doel om bij jongeren de sociale vaardigheden en het zelfbeeld te verbeteren. Wethouder Dennis Salman: Met het actieprogramma ‘Mensen hebben mensen nodig’ probeert de gemeente Noordwijk  eenzaamheid te verminderen en verbinding te bevorderen. Het programma Join Us draagt bij aan deze doelstelling door signalen van eenzaamheid eerder te constateren en jongeren met elkaar in contact te brengen. Corona heeft deze behoefte alleen maar versterkt.

Join Us

Het Join Us programma is in meer dan 21 gemeenten in Nederland een succes. Samen met gemeente Katwijk en Welzijnskwartier kijken we er dan ook naar uit om met dit project eenzaamheid terug te dringen. Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat jongeren vrienden hebben, maar toch is er een grote groep jongeren die zich alleen voelt. Uit onderzoek blijkt dat 3 tot 14% van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar chronische gevoelens van eenzaamheid heeft. Juist door corona is er meer openheid over eenzaamheid. Iedereen kan zich wel herkennen in het gevoel, maar wat gebeurt er met al die jongeren die zich vóór corona al eenzaam voelden? Waarbij andere langzaam hun vrienden weer zien, wordt het voor sommige jongeren nog moeilijker. Juist voor hun is Join Us een kans om in een jaar sociaal sterker te worden!

Webinar

Op dinsdag 20 april 2021 wordt een webinar georganiseerd voor onder andere medewerkers in het onderwijs en jeugdprofessionals in de zorg en sociaal werk. Tijdens de webinar wordt meer verteld over eenzaamheid onder jongeren, wat Join Us is en komt een ervaringsdeskundige aan het woord. Aanmelden kan via: frontoffice@welzijnskwartier.nl.