Samen resultaten bereiken voor Noordwijk

De collegeagenda is gereed. De komende jaren staan 11 agendapunten centraal die het college graag met Noordwijk oppakt. Door gericht samen te werken boekt Noordwijk klinkende resultaten. Het motto is dan ook: Samen maken we Noordwijk.

Op de agenda gezet

Doorpakken op de economische toekomst van Noordwijk. Tastbare maatregelen treffen gericht op verduurzaming. Het maken van een integrale toegang voor inwoners met een hulp- of zorgbehoefte. De Omgevingswet invoeren. Het zijn zeker niet de geringste opgaven die op de collegeagenda staan.

In netwerken aan de slag

Vanuit deze ambitieuze agenda werkt het college van burgemeester en wethouders graag met inwoners, ondernemers, vrijwilligers en professionals aan deze 11 agendapunten. Met hen wil het college de komende jaren resultaten boeken. Voor Noordwijk. Voor de kernen. Dat past bij de manier van werken waarop het eerste college van de nieuwe gemeente Noordwijk inzet: resultaten bereiken vanuit een vitale verbinding met de samenleving.

Vanuit de verbinding werken

Ook de collegeagenda is door samenwerking tot stand gekomen. De agenda komt voort uit het coalitieakkoord, de suggesties vanuit de gemeenteraad, de wensen die inwoners op de kernenavonden hebben aangedragen en de grote ontwikkelprogramma’s van de gemeentelijke organisatie. Om de gewenste samenwerking met het netwerk te bevorderen is elk agendapunt gekoppeld aan een collegelid. Een belangrijk doel: met elkaar de gemeente worden, die nog beter in staat is om op lange termijn de opgaven voor gebied, samenleving en regio uit te voeren.
Het is een korte, overzichtelijke wendbare agenda, die verbeeld is met een infographic. 

inforgraphic

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Tekst infographic

Collegeagenda 2019-2022

Samen maken we Noordwijk

Veilige buurten

In samenwerking met inwoners en professionals

Veilig Verkeer

In samenwerking met inwoners en ondernemers

Economische vernieuwing

In samenwerking met ondernemers en professionals

Onderwijs als sterke basis

In samenwerking met inwoners en professionals

Sportvoorzieningen breed benutten

In samenwerking met ondernemers, vrijwilligers en professionals

Eén loket voor hulp

In samenwerking met inwoners, vrijwilligers en professionals

Een duurzame samenleving

In samenwerking met inwoners, ondernemers en vrijwilligers

Passende afvalinzameling

In samenwerking met inwoners

De juiste woningen bouwen

In samenwerking met inwoners en professionals

Bestemminsplannen op orde

In samenwerking met inwoners en ondernemers

Aanpak per kern

In samenwerking met inwoners, vrijwilligers en ondernemers

Met wie werken we samen

  • Inwoners
  • Ondernemers
  • Verenigingen
  • Stichtingen
  • Vrijwilligers
  • Partners

Op naar de gemeenteraad

In het kader van de begrotingsvoorbereiding onderzoekt het college welk extra budget bij ieder agendapunt is vrij te maken. Daarbij wordt rekening gehouden met het financieel perspectief dat vorige week in de Kadernota 2020 is gepresenteerd. Op dinsdag 16 juli 2019 bespreekt de gemeenteraad de collegeagenda. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeente raad inmiddels met een brief met de inbreng van de fracties geïnformeerd.