Samenwerken bij nieuwe De Schelft

De bouw van de tijdelijke multifunctionele (sport) voorziening, de sloop van de restanten van De Schelft, het voorbereiden van de nieuwbouw. Projectwethouder Roberto ter Hark heeft de gemeenteraad en verenigingen geïnformeerd over de vorderingen. Een mooi overzicht van de vorderingen.

Een goed overzicht

Projectwethouder Roberto ter Hark heeft de gemeenteraad en de toekomstige gebruikers van de tijdelijke multifunctionele (sport) voorziening op de hoogte gesteld van de vorderingen. 

De brief gaat in op:

  • de opleverdatum tijdelijke multifunctionele (sport)voorziening;
  • de datum van het openingsfeestje van deze tijdelijke voorziening;
  • de carnaval in de tijdelijke multifunctionele (sport)voorziening en de afspraken die zijn gemaakt;
  • de sloop van de restanten van de oude De Schelft;
  • de voorbereidingen van de herbouw De Schelft en de aanpak.

Realisatiefase 

Met een mooi stroomschema maakt de wethouder inzichtelijk hoe de komende fase er uitziet. De realisatiefase. Uit alles spreekt het samenwerken met de toekomstige gebruikers. Het staat in het schema. 

Samenwerken en betrekken

De wethouder schrijft: We werken nauw samen met de verschillende gebruikers. Het moet echt hun nieuwe De Schelft worden. Zo spreken we hen op dinsdag 21 december 2021 over het Programma van Eisen. Die lijn zetten we door. In de maand januari 2022 vinden ook nog individuele gesprekken plaats. We willen het Programma van Eisen op die manier verder aanvullen en preciseren. Hierdoor weet de architect waarmee hij rekening moet houden.

Meer lezen

Lees ook de brief die naar de gemeenteraad en de gebruikers is gestuurd.