Samenwerking centraal tijdens soos NOV

Tijdens de soos van de Noordwijkse Ondernemersvereniging liet de gemeente zien hoe de gemeente aan de slag is gegaan met de punten die de ondernemers zo belangrijk vinden. Samenwerken staat centraal. Juist nu.

Netwerken 

Gemeente en ondernemers hebben elkaar op vrijdag 10 februari 2023 ontmoet in café Van der Geest in Noordwijkerhout. Het was de soos van de Noordwijkse Ondernemersvereniging. Het hele college woonde de soos bij. Het was een fijne en ook nuttige bijeenkomst.

Burgemeester en wethouders

Het college gaf een presentatie. Met deze presentatie ging hij gericht in op de formatiebrief van de NOV. Het NOV heeft deze brief maart vorig jaar verstuurd. Net na de verkiezingen. Toen de Noordwijkse politieke partijen gingen kijken wie met wie zou gaat ‘regeren’.

Bijna 50 punten

NOV-voorzitter Arjan van den Akker presenteerde in de brief bijna 50 punten. 'Wensen en aandachtspunten' waarvan de NOV hoopte dat deze 'een plaats zouden krijgen in een coalitieakkoord en in het collegewerkprogramma van het nieuw te vormen college'. Hier vindt u de formatiebrief.

Het juiste moment

De formatie is achter de rug. Het college is uit de startblokken gekomen en nu iets langer dan een half jaar actief. Het coalitie-akkoord is opgesteld en uitgewerkt in een collegewerkprogramma. De titel ervan ‘Recht zo die gaat’. De soos in Noordwijkerhout was dan ook een mooi moment om de brief te behandelen.

Punt voor punt 

Wethouder Roberto ter Hark startte de presentatie. Hij ging in op de punten: bestuur en dienstverlening, economie, duurzaamheid en leefomgeving, verkeer en parkeren. Burgemeester Wendy Verkleij nam veiligheid voor haar rekening. De aanwezigen hadden daarnaast de mogelijkheid elke bestuurder te bevragen. Wat ook gebeurde. 

Andere context

Zo maakte het college duidelijk waar de gemeente werk van maakt. Maar eigenlijk ging de soos over de uitdagingen waarvoor Noordwijk staat. Aan alles merken gemeente en ondernemers dat de vlag er anders bijhangt. De wereld is veranderd. 

Krapte op het elektriciteitsnet

Een goed voorbeeld hiervan is de onverwachte situatie op het regionale elektriciteitsnet. Het is een van de ontwikkelingen waar niemand een jaar geleden aan heeft gedacht. De ernstige krapte op het net kan ondernemers raken.Tijdens de vragenronde gaf wethouder Alkemade daar dan ook een toelichting op. 

Met elkaar aan de slag 

Het is slechts een van de dingen die is veranderd. Gemeente en ondernemers zullen elkaar hard nodig hebben om de uitdagingen aan te kunnen. De tijden veranderen snel. Het komt op samenwerking aan en om met elkaar kansen te zien en te benutten.

Meer lezen 

Bekijk de presentatie waarin het college ingaat op de punten uit de formatiebrief van het NOV.