Start aanleg tijdelijke parkeerplaatsen Noordwijk aan Zee

Eind oktober start de aanleg van 75 extra en tijdelijke parkeerplaatsen op de Koningin Wilhelmina Boulevard. Er ligt meer in het verschiet. De extra plekken zorgen ervoor dat de toch al hoge parkeerdruk niet nog verder oploopt bij bouwprojecten in de kern Noordwijk aan Zee.

Aan de kust wordt gewerkt

Er komen aan de boulevard 75 extra en tijdelijke parkeerplaatsen. Naar het zich nu laat aanzien duurt het aanleggen ervan een paar werkweken. Voor de werkzaamheden is geen afsluiting nodig. De overlast is tot een minimum beperkt. Opvallend. Stikstof geeft geen belemmering voor de uitvoering. Logisch want het gaat vooral om klinkerwerk. Er staat geen dampend materieel en de ingreep is bescheiden.

Ruimte voor parkeervakken

Studie wees uit dat het goed mogelijk is om aan de Koningin Wilhelmina Boulevard parkeervakken aan te brengen. Er is voldoende ruimte. Er komt parkeren aan beide zijden van de weg. Naast het aanpassen van bestrating worden later dit jaar ook parkeersensoren in de parkeervakken geplaatst. De extra plekken tellen dan volwaardig mee in het parkeerverwijssysteem. De kosten van het werk zijn geraamd op € 50.000,- inclusief parkeersensoren. Ze komen ten laste van het lopend budget.

Afgestemd en ingestemd

Het plan is doorgesproken met de vertegenwoordigers van de Noordwijkse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland en de Noordwijkse Ondernemers Vereniging. Het is met instemming begroet. Logisch. Het zijn niet alleen de inwoners die belang hebben bij een goede autobereikbaarheid. 

Parkeerdruk door bouwwerkzaamheden

Het werk aan de boulevard maakt onderdeel uit van een plan om tijdelijk extra parkeerplekken aan te leggen als in Noordwijk aan Zee op andere plekken de schop in de grond gaat. Te denken valt aan de nieuwbouw aan de Maarten Kruytstraat. De extra plekken zorgen ervoor dat de toch al hoge parkeerdruk niet verder oploopt.

Gestapelde parkeervoorziening

Maar er gebeurt meer in de kern Noordwijk aan Zee. Er zijn bijvoorbeeld al verschillende scenario's onderzocht en risico's inzichtelijk gemaakt voor het project Parallel Boulevard. De gemeente overweegt de impact van dit werk op de parkeerdruk opvangen met een tijdelijke gestapelde parkeervoorziening op het Palaceplein. Goed voor 110 extra tijdelijke parkeerplaatsen. Onderzoek is nog nodig. Uiteindelijk krijgt de gemeenteraad een afgewogen voorstel. 

Creatieve oplossingen 

Wethouder Roberto ter Hark: “Noordwijk aan Zee is een kern waar gewerkt wordt. Grote en kleine bouwprojecten. Ze hebben allemaal effect de bereikbaarheid. Onze ambitie is de bereikbaarheid van de kust, ook met de auto, goed te regelen. We gaan voor creatieve tijdelijke oplossingen.”