Start handhavingstraject Schoolstraat 40A

Gemeente Noordwijk is een handhavingstraject gestart gericht op het pand Schoolstraat 40A in Noordwijk aan Zee. De shameplek moet weg. Er zijn drie mogelijkheden: slopen, nieuwbouw of renoveren. Het gaat om een pand van de Muntendamsche Investerings Maatschappij waarover Ronnie van de Putte de scepter zwaait.

College informeert de gemeenteraad

Het college heeft de gemeenteraad met een brief geïnformeerd. “Het pand Schoolstraat 40A te Noordwijk, bij velen bekend als Drukkerij Dekker, is in verval geraakt, heeft in de brand gestaan en is bijzonder ontsierend. De eigenaar moet het pand opknappen, herontwikkelen of slopen. Gesprekken met deze eigenaar over ontwikkeling van deze locatie (en andere locaties) hebben niet geleid tot een concreet uitzicht op verbetering. Het inzetten van een bestuurlijk handhavingstraject moet hierin verandering brengen”, aldus het college. De Omgevingsdienst West Holland voert de handhavingsactie uit. Het wordt een zaak van lange adem, zo verwacht het college. 

Mogelijk zaak van lange adem

MIM heeft diverse middelen voor rechtsbescherming (beroep, hoger beroep en na verbeuring van dwangsommen nieuwe procedures wanneer het komt tot invorderingsbesluiten). Dit betekent dat het meerdere jaren kan duren voordat de aanschrijving onherroepelijk wordt en daadwerkelijk maatregelen aan het pand zullen worden getroffen. Dit traject van mogelijk lange adem was de reden waarom eerder voorkeur is gegeven aan een traject waarbij in constructief overleg met de ontwikkelaar tot maatregelen zou worden gekomen.