Sterke marktpartijen achter initiatief aardwarmte

Marktpartijen Shell, D4 en Firan zien brood in de ontwikkeling van een open en publiek warmtenet. De gemeenteraad is door het college geïnformeerd over de kans die dat biedt om in de toekomst huizen comfortabel en duurzaam te verwarmen met warmte uit de grond waarop we wonen.

Sterk trio

Uit onderzoek blijkt dat er kansrijke mogelijkheden zijn voor geothermie in en om Noordwijk. Marktpartijen zien er brood in. Het gaat om Shell Geothermie, D4 en Firan. Ze willen werken aan de ontwikkeling van aardwarmte en een regionaal warmtenet. Mogelijk met andere geïnteresseerde partijen. 

We wonen er bovenop

Het gebruik van warmte uit de aarde helpt te voorzien in een enorm grote vraag naar warmte in de regio. Becijfert op ruim 200 MWth. De huidige beschikbare duurzame warmtebronnen blijken niet toereikend om daarin te voorzien als de aardgaskraan helemaal is dichtgedraaid. Geothermie is een kansrijke nieuwe energiebron. Duurzaam. En nog zo’n onverwacht voordeel. We wonen er bovenop. 

Warmterotonde Rijnland

De initiatiefnemers zetten in op de ontwikkeling van een open en publiek warmtenet en ook verdergaand onderzoek naar de potentie van geothermie in de regio. In een eerste fase kan al zo'n 30-60 MWth aan warmte uit de aarde ontwikkeld worden waarmee circa 15.000-30.000 woningen comfortabel en duurzaam verwarmd zouden kunnen worden. De uiteindelijke ambitie is om op te schalen naar een grote voorziening ‘Warmterotonde Rijnland'. Hierbij ook wordt gedacht aan uitwisseling van restwarmte en geothermie met de Greenport Aalsmeer. 

Geloofwaardige bijdrage

Met die omvang draagt geothermie bij aan de verduurzaming van de energievoorziening van Nederland. Een zaak die wel een duwtje in de goede richting kan gebruiken gezien de strekking van dit NOS-bericht. Er is behoefte aan grote projecten die de energietransitie versnellen. Projecten die er geloofwaardig aan bijdragen.

Intentieovereenkomst

Enkele weken geleden zijn de betrokken gemeenten door Firan benaderd met het voorstel om te werken aan de verkenning voor een mogelijke samenwerking om het project in de komende jaren daadwerkelijk mogelijk te maken. Het voornemen van de initiatiefnemers is om daartoe na de zomer een intentieovereenkomst met de betrokken gemeenten te sluiten.

Wie doet wat?

Er is sprake van 2 gescheiden projecten: het aardwarmteproject waarvan Shell trekker is en het warmtenetproject waarvan Firan trekker is. D4 faciliteert beide projecten en verzorgt de afstemming tussen beide projecten. Over en weer is er geen sprake van commerciële belangen in de respectievelijke projecten waardoor het warmtenet echt onafhankelijk is.

Eind juli 2020 heeft het college de gemeenteraad een uiterst informatieve brief gestuurd over deze ontwikkeling. Lees hem ook: ‘Informatiebrief Initiatief geothermie’.