Strategisch omgaan met stagnatiekosten

Het college van B&W informeerde onlangs de gemeenteraad over hoe hij omgaat met de stagnatiekosten van de renovatie van het gemeentelijke sportpark aan de Lageweg in Noordwijk Binnen. Een duidelijke keuze om de vaart in het project te kunnen houden. Maar desondanks loopt de planning uit.

Brief aan gemeenteraad

De kosten van de stagnatie bedragen rond de 1,9 miljoen euro, zo blijkt uit de brief. Wie betaalt ze? Dat kan voor heel wat juridisch getouwtrek zorgen. Maar zitten we daar op te wachten?

Middelen reserveren

De gemeente in ieder geval niet. Het college heeft besloten om middelen te reserveren in de programmabegroting 2022 als dekking voor de mogelijke schade en stagnatiekosten. Overigens zonder erkenning van enige aansprakelijkheid.

Eerst projectdekking dan verhalen

De gemeente Noordwijk heeft nu namelijk eerst aanvullende projectdekking nodig om aan de mogelijke stagnatiekosten van de aannemer(s) te kunnen voldoen. Daarna verhaalt de gemeente de schade op de verantwoordelijke partij(en).

Alles op alles om de vaart er in te houden

Deze aanpak zorgt ervoor dat het project door kan. De gemeente wil de renovatie zo spoedig mogelijk goed en deugdelijk afronden. De keuze van het college helpt de vaart in het project te houden.

Man en macht

Zoals momenteel in diverse sectoren het geval is, staat echter ook de bouwsector onder zware druk van aanzienlijke personeelstekorten. Hierdoor blijft de productieplanning ook in de periode aanhoudend onzeker. Ook hebben we een natte zomer gehad waardoor de luchtvochtigheid in het gebouw te hoog is. Ook dat levert vertraging op.

Oplevering eind maart verwacht

De projectvoering voorziet de oplevering van de nieuwbouw op eind maart 2022 waarbij de kans aanzienlijk is dat nieuwe hoofdtribune en het terras  later zullen volgen. Bovendien kan pas na de oplevering van de nieuwbouw worden gestart met de afbouw van de sportparkinrichting, waaronder het pupillenveld.

Gevolgen voor verenigingen

“Ook voor de gebruikers van het nieuwe sportpark resulteert de stagnatie in ongemak en teleurstelling. Natuurlijk leven wij sterk met hen mee”, zo staat in de brief.

Bespoedigen

“Wij spannen ons samen met de aannemers maximaal in om de oplevering van het sportpark te bespoedigen. En als vanzelfsprekend zetten wij ons ook maximaal in om de stagnatieschade te verhalen op de partij(en) die hiervoor door ons aansprakelijk zijn of worden gesteld.”

Lees ook de collegebrief: “Stagnatiedekking renovatie sportpark Lageweg”