Subsidie voor toeristische evenementen

Het college informeert binnenkort de gemeenteraad over de subsidieregels voor toeristische evenementen. Er is de komende jaren een mooi bedrag beschikbaar voor aansprekende evenementen waarmee we onze gasten verrassen en laten zien wat voor gemeente we zijn.

Een eensluidende subsidieverordening

“Op 14 juli 2020 heeft uw raad de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk 2020  vastgesteld. Met de vaststelling is invulling gegeven aan artikel 28 ‘Algemene regels herindeling’ om voor de voormalige gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk te komen tot een geldende, eensluidende subsidieverordening”, zo valt in het begeleidend schrijven te lezen.

Kaders die helpen 

In het kort. De Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk geeft algemene juridische kaders waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te kunnen komen voor gemeentelijke subsidie. Ze helpen bij de toets van de aanvraag. Zo kunnen we sturen op wat we vinden wat er bij ons past. Wat voor een gemeente we voor onze gasten zijn. Bloemen. Ruimtevaart. Kuuroord. Wellness. Natuur. Vitaliteit zijn dan belangrijke thema’s. 

Voor onze bezoekers

“Omdat het nagenoeg onmogelijk is om alle specifieke beleidsvelden in de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk 2O2O zelf op te nemen kan op basis van artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk elk beleidskader worden uitgewerkt in een subsidiebeleidsregel. In deze brief informeren wij u over de vaststelling van de subsidiebeleidsregel toeristische evenementen gemeente Noordwijk 2021”.

De subsidiebedragen

Subsidie beschikbaar voor toeristische evenementen in 2021, 2022 en 2023 – elk jaar structureel € 168.300,- In 2021 is er een eenmalige subsidie van € 50.000,- beschikbaar. In 2022 en 2023 vervalt deze eenmalige subsidie en wordt het budget verhoogd met € 35.000,-  En vanaf 2022 is er voor incidentele aanvragen € 15.000,-  beschikbaar. Tezamen iets meer dan € 654.000,-

Lees ook de ‘Subsidieregel toeristische evenementen gemeente Noordwijk 2021’