Terugkoppeling eerste ronde kernbezoeken

In maart en april hebben de wethouders hun kern bezocht. Elk collegelid sprak zijn kern en hoorde wat er leefde. Betrokken inwoners hebben veel aangedragen. De oogst van deze eerste reeks kernbezoeken is verwerkt.

Samen maken we Noordwijk

De kernbezoeken zijn verankerd in de nieuwe manier van werken. De nieuwe gemeente zoekt de samenwerking met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen actief op, want: Samen maken we Noordwijk. Dat is de missie waarmee het gemeentebestuur aan de slag is gegaan. Ook de collegeagenda is hierop gebaseerd.

Rijke oogst

De kernbezoeken hebben een rijke oogst opgeleverd aan tips en tops. Deze zijn onderverdeeld in ideeën, wensen en acties. Een deel van de wensen is opgenomen in de collegeagenda of de begroting 2020. De acties zijn meegenomen in de dagelijkse werkzaamheden van de gemeente. Over de ideeën gaan de wethouders verder in gesprek met de inwoners. Hieronder vindt u de opgehaalde oogst en wat wij hiermee doen.