De Schelft. Tijdelijke multifunctionele voorziening

Het college heeft de toekomstige gebruiker van de tijdelijke voorziening op de hoogte gesteld van de vorderingen. Medio augustus viel de brief op de mat. Zicht op de planning en realisatie.

Ter overbrugging

De Schelft luchtfoto De Schelft brandde af. De gebruikers kijken uit naar een tijdelijke plek in Noordwijkerhout om de tijd te overbruggen die nodig is voor het bouwen een nieuwe voorziening. Het gaat daarbij om een tijdelijke, multifunctionele (sport)voorziening. Medio augustus zijn de toekomstige gebruikers op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen.

Eind augustus gegund

In de brief staat dat het uitgangspunt is dat de opdracht om de tijdelijke multifunctionele (sport)voorziening te bouwen eind augustus 2021 zal zijn gegund. De gemeente geeft in de brief tevens aan te verwachten dat de tijdelijke voorziening op 7 januari 2022 wordt opgeleverd aan de gemeente Noordwijk. 

Snel en kloppend

“Om de oplevering in januari 2022 mogelijk te maken zullen wij de aannemer echter toestaan te starten met de bouw voordat de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Goed om te weten: Juridisch is dit toegestaan”, zo benadrukt de gemeente. 

Lees ook de brief ‘Planning en realisatie tijdelijke (sport) voorziening’.