Uitkijkpunt Tespelduyn

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een bijdrage van € 35.000,- toe te kennen aan de bouw van een nieuw uitkijkpunt op golfterrein Tespelduyn.

Beleef de pracht van de streek vanaf De Terp

Dit voorjaar komt op De Terp op het bekende golfterrein in Noordwijkerhout een nieuw uitkijkpunt. Het biedt een weids uitzicht op het omringende bollenlandschap en Landgoed Keukenhof. Hier beleef je de pracht van het landschap. Een informatiebord vertelt over de omgeving en de eigen geschiedenis over de zanderijen en bollenteelt  

Partijen die het mogelijk maken

Gemeente Noordwijk besloot eind januari € 35.000,- subsidie te verstrekken. De gemeente is een van de partijen die het uitkijkpunt mogelijk maakt. Provincie Zuid-Holland steunt het voornemen met € 40.000,-. Via de programmasubsidie van het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. Samenwerkingsverband Holland Rijnland draagt € 25.000,- bij. Vanuit het Regionaal Groenprogramma. De eigenaar van de golfbaan stak al € 5000,- in het schetsontwerp. 

B(l)oeiende Bollenstreek

De mooie plekken in de Duin- en Bollenstreek de regio laten schitteren. Belevingsroutes ontwikkelen waardoor bewoners en bezoekers kennismaken met de geschiedenis, het landschap en het verhaal van de Bollenstreek. Dat is in een notendop het idee achter het gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. Een van die plekken is Landgoed & Golfbaan Tespelduyn. Een alom gewaardeerde toplocatie. 

Parels aaneengeregen

In termen van het gebiedsprogramma is het een parel. Er zijn er zo’n 20. De afgelopen jaren is er veel werk van gemaakt. Zo is de regio verrijkt met aaneengeregen parellocaties. Hier vind je het gebiedsprogramma.

Wandelaars en fietsers kijken uit over het landschap

Het uitkijkpunt ligt aan het regionale wandel- en fietsknooppuntennetwerk. Op De Terp. Toch zo’n 23 meter hoog. Aan de voet ervan wordt een brug aangelegd zodat het uitkijkpunt direct vanaf het fietspad toegankelijk is. Er komen ook fietsrekken. Ook past bij een doelstelling uit het gebiedsprogramma. Meer belevingsmogelijkheden langs de routenetwerken voor verschillende gebruikersgroepen.

Uitvoeringsovereenkomst

Het cluster Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek, gemeente Noordwijk en de eigenaar van Tespelduyn zijn een uitvoeringsovereenkomst aangegaan. Dat geeft duidelijkheid over vragen als: wie doet wat onder welke afspraken. Het bestek is vorig jaar opgesteld en de aanleg kan starten. 

De streek belevenUitkijkpuntTespelduyn

Peter Duivenvoorde, directeur van Landgoed en Golfbaan Tespelduyn: Met een bescheiden ingreep kunnen we de wandelaars en fietsers heel veel beleving bieden. De gemeente heeft de wens voor een uitkijkpunt reeds in 2005 uitgesproken en wij zijn verheugd dat wij hieraan medewerking kunnen verlenen. Het openbare uitkijkpunt is jaarrond echt van toegevoegde waarde voor iedereen die van de streek wil genieten.

Om een indruk te krijgen. Zo zou het uitkijkpunt er uit kunnen zien.