Uitnodiging installatie nieuw gemeentebestuur

Met genoegen nodigt de nieuwe burgemeester mevrouw Hermans-Vloedbeld u uit tot het bijwonen van de installatieraad. Bij deze bijeenkomst worden de nieuwe raadsleden en het college van burgemeester en wethouders van de nieuwe gemeente Noordwijk geïnstalleerd. Ook wordt stilgestaan bij het bijzondere moment dat de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout samengaan.

Van harte welkom

Iedereen is van harte welkom op woensdag 2 januari 2019 vanaf 13:30 uur in de Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44 in Noordwijk. De installatieraad vindt plaats van 14:00 tot 16:00 uur. Zie hier voor agenda en stukken. Aansluitend is er een gezellige borrel.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de griffie in Noordwijk via het mailadres griffie@noordwijk.nl.