Verdeling portefeuilles oud-wethouder Van den Berg

De verdeling van de portefeuilles van oud-wethouder Van den Berg is bekend. Wie neemt wat over?

College Gemeente Noordwijk

De collegeleden van gemeente Noordwijk. Van links naar rechts Wethouder Alkemade, Wethouder Ter Hark, Gemeentesecretaris Frans Mencke, Burgemeester Verkleij en Wethouder Salman.

Wie heeft wat overgenomen?

Wethouder Ter Hark neemt de volgende portefeuilles over:

 • Grondbedrijf
 • Participatiebeleid
 • Regionale mobiliteitsopgaven en Openbaar Vervoer
 • Subsidiebeleid en Verenigingen (het deel van de portefeuille Cultuur en Evenementen)

Wethouder Alkemade neemt de volgende portefeuilles over:

 • Handhaving (inclusief bouw- en woningtoezicht)
 • Natuur, Groen en Milieu
 • Afval
 • Duurzaamheid/Energietransitie
 • Projecten RO/tijdelijke woningen
 • Omgevingsvisie

Wethouder Salman neemt de volgende portefeuilles over:

 • Sportaccommodaties
 • Strandzaken
 • Subsidiebeleid en Verenigingen (het deel van de portefeuille Welzijn en Sport)

Burgemeester Verkleij neemt de volgende portefeuilles over:

 • Horeca
 • Nieuwe raadzaal
 • Verbouwing van het politiebureau

Hier vind je het complete en geactualiseerde overzicht van de portefeuilleverdeling.