Vergadering Erfgoedcommissie Noordwijk 18 februari 2021

Op donderdag 18 februari 2021 om 9:00 uur vergadert de Erfgoedcommissie Noordwijk. In verband met de coronamaatregelen vergadert de Erfgoedcommissie Noordwijk digitaal.

Agenda

De concept agenda van deze openbare digitale vergadering ziet er als volgt uit:

 • Opening en mededelingen
 • Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering/actielijst
 • Inspraak
 • Overleg wethouder Roberto ter Hark
 • Voorstraat 49 in Noordwijk
 • Offemweg 32 in Noordwijk
 • Voorstraat 42 in Noordwijk
 • Engelse tuin, begraafplaats en Franse Tuin in Noordwijkerhout
 • Welzijnsplein en Pesthuis in Noordwijkerhout
 • BAVO-gebouw
 • Website
 • Wat verder ter tafel komt
 • Sluiting en volgende vergadering

Bijwonen en inspreken

Wilt u de digitale vergadering bijwonen of wilt u inspreken? Stuurt u dan uiterlijk woensdag 17 februari 2021 om 16:00 uur een e-mail naar erfgoedcommissie@noordwijk.nl. Wanneer u wilt inspreken vragen wij u het onderwerp en/of eventuele agendapunt in uw e-mail te noemen.