Vergadering Erfgoedcommissie Noordwijk op 14 mei 2020

Op donderdag 14 mei 2020 vergadert de Erfgoedcommissie Noordwijk vanwege de coronamaatregelen op digitale wijze.

Onderwerpen

Onderstaande onderwerpen zullen in ieder geval worden besproken: 

1. Kennismaking en verslag 12 maart 2020 en 16 april 2020
2. Vaststellen vergaderschema
3. Vooroverleg Voorstraat/ Wilhelminastraat
4. Centrum Noordwijkerhout

Voorbehoud

Het is mogelijk dat de agenda nog wordt aangepast. Het kan voorkomen dat in de vergadering een onderwerp op de voorlopige agenda niet aan bod komt, of dat juist een extra onderwerp wordt opgepakt.

Spreekrecht

Het is helaas op dit moment niet mogelijk om gebruik te maken van het spreekrecht voor de vergadering. Indien fysieke vergaderingen weer plaats kunnen vinden, dan zal dit weer gangbaar worden.